Now showing items 1-10 of 10

  • Analýza provozních postupů společnosti Travel Service 

   Author: Valenta Viktor; Supervisor: Strouhal Miloš; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Experimentální hodnocení rozdělení pozornosti při IFR letech 

   Author: Matúš Rudinský; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Valenta Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Používanie zariadenia na sledovanie pohybu očí sa používa na skúmanie rozdelenia pozornosti v čoraz viac odvetviach a ani letectvo nie je výnimka. S rozvojom nových technológií vo virtuálnej realite máme k dispozícií ...
  • Hodnocení regulace srdeční činnosti autonomním nervovým systémem při hypoxii 

   Author: Vojtěch Škvařil; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Valenta Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Cílem této diplomové práce je vyhodnotit reakci organismu na zátěžový stav, který nastává u pilotů během hypoxie. Za tímto účelem byl navržen a proveden experiment, během kterého bylo 11 subjektů během letu na simulátoru ...
  • Koncept monitorovaného přiblížení 

   Author: David Šefl; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Valenta Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Diplomová práce se zabývá problematikou monitorovaného přiblížení. Selhání lidského faktoru představuje hlavní příčinu u značného množství nehod a incidentů v letecké dopravě. Tato práce popisuje alternativní způsob rozložení ...
  • Ochrana letadla před optickými zdroji elektromagnetického záření 

   Author: Adam Výbošťok; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Valenta Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Predmetom bakalárskej práce „Ochrana letadla před optickými zdroji elektromagnetického záření” je vykonať praktické experimenty ožarovania lietadla s ľahko dostupnými laserovými zariadeniami pri rôznych podmienkach. Následne ...
  • Principy a použití palubních meteorologických radarů 

   Author: Ptáček Jakub; Supervisor: Valenta Viktor; Opponent: Matyáš Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Cílem této bakalářské práce, „Principy a použití palubních meteorologických radarů“, je vytvořit podklady pro studium začínajících pilotů a seznámit je se základními principy meteorologického radaru a jeho funkcemi. Názorně ...
  • Průběžné testování pilotů v praktické části integrovaného výcviku ATPL(A) 

   Author: Michal Hubáček; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Valenta Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-15)
   Předmětem bakalářské práce „Průběžné testování pilotů v praktické části integrovaného výcviku ATPL(A)“ je zhodnocení dosavadního průběhu výcviku ATPL(A), vytvoření testových otázek pro jednotlivé fáze výcviku a následné ...
  • Sledování letu ve sportovním a všeobecném letectví 

   Author: Půlpánová Kateřina; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Valenta Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou a srovnáním zařízení pro sledování letadel v kategorii všeobecného letectví. Obecně srovnává aktuálně běžně dostupná řešení a definuje specifické požadavky na optimální řešení, které se ...
  • Vytvoření IFR postupů v rámci kurzu ATPL(A) pro LKBE 

   Author: Vojtěch Škvařil; Supervisor: Pružina Vladislav; Opponent: Valenta Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Cílem této bakalářské práce je vytvoření náplně a postupů pro úlohy v nové a postupně implementované osnově IR výcviku v letecké škole F air spol. s.r.o. v integrovaném kurzu ATPL(A). Nedílnou součástí bakalářské práce je ...
  • Využití hybridního pohonu pro ultralehké letadlo 

   Author: Ondřej Prokurát; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Valenta Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-12)
   Diplomová práce „Využití hybridního pohonu pro ultralehké letadlo“ se zabývá analýzou současného stavu v oblasti hybridních pohonů ve sportovním letectví. Součástí práce je definice výhod a nevýhod hybridního pohonu použitého ...