Now showing items 1-3 of 3

  • Návrh SSZ na křižovatce S. K. Neumanna x Svobody v Pardubicích 

   Author: Martin Zajíček; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Švorc David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem světelného signalizačního zařízení na křižovatce S. K. Neumanna x Svobody v Pardubicích, která je v současnosti okružní. Součástí práce je analýza současného stavu křižovatky a širších ...
  • Návrh světelně řízené křižovatky Kojetínská x Velehradská v Kroměříži 

   Author: Marie Bekárková; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Ivasienko Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh světelně řízené křižovatky Kojetínská x Velehradská v Kroměříži“ je analýza stávající dopravní situace na posuzované neřízené křižovatce a na základě této analýzy návrh nového situačního ...
  • Použití ad-hoc vozidlových sítí (VANET) v prostředí kooperativních systémů 

   Author: Alena Chernetskaya; Supervisor: Bureš Petr; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá studováním problematiky sítí VANET (Dopravní Ad Hoc sítě), teoretickým popisem architektury a definici konkrétních vlastnosti této sítě. Následně práce pojednává o analýze jednotlivých ...