Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh světelně řízené křižovatky Husova x Václava Klementa v Mladé Boleslav 

   Author: Jan Černý; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Čakan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   V této bakalářské práci je řešen návrh světelného signalizačního zařízení na doposud neřízené průsečné křižovatce Husova x Václava Klementa v Mladé Boleslavi. Po provedení průzkumu a po zohlednění všech kritérií je navržen ...
  • Návrh světelně řízené křižovatky Kukulova - Roentgenová v Praze 

   Author: Jan Tesař; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Petr Ivasienko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh světelného řízení stykové křižovatky Kukulova - Roentgenová v Praze, která byla původně neřízená. Na křižovatce byly zjištěny mnohé problémy, pramenící z nevhodného způsobu řízení ...