Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace preferenčních opatření VHD za pomocí FCD dat 

   Author: Markéta Jirmanová; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Novotný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Práce pojednává o problematice optimalizace preferenčních opatření veřejné hromadné dopravy za pomoci FCD dat. V této souvislosti je zde možné nalézt výčet možných preferenčních opatření pro autobusy, na které se tato práce ...