Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh SSZ na křižovatce S. K. Neumanna x Svobody v Pardubicích 

   Author: Martin Zajíček; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Švorc David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem světelného signalizačního zařízení na křižovatce S. K. Neumanna x Svobody v Pardubicích, která je v současnosti okružní. Součástí práce je analýza současného stavu křižovatky a širších ...