Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh světelně řízené křižovatky Husova x Václava Klementa v Mladé Boleslav 

   Author: Jan Černý; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Čakan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   V této bakalářské práci je řešen návrh světelného signalizačního zařízení na doposud neřízené průsečné křižovatce Husova x Václava Klementa v Mladé Boleslavi. Po provedení průzkumu a po zohlednění všech kritérií je navržen ...