• Využití fuzzy logiky pro řízení světelně řízených křižovatek 

      Autor: Pavelka Marek; Vedoucí práce: Koukol Milan; Oponent práce: Hofhansl Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-20)
      Táto práce zkoumala využití fuzzy logiky pro řízení dopravní křížovatky. Proto byly vytvořeny dva modely v Simulinku, které modelovaly dopravní křížovatku. První model byl založen na konvenčním dynamickém řízení. Druhý ...