Now showing items 1-1 of 1

  • Využití fuzzy logiky pro řízení světelně řízených křižovatek 

   Author: Pavelka Marek; Supervisor: Koukol Milan; Opponent: Hofhansl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-20)
   Táto práce zkoumala využití fuzzy logiky pro řízení dopravní křížovatky. Proto byly vytvořeny dva modely v Simulinku, které modelovaly dopravní křížovatku. První model byl založen na konvenčním dynamickém řízení. Druhý ...