Now showing items 23-42 of 72

  • Numerická analýza tvarování incidentních napěťových vln pro SHPB měření 

   Author: Radim Dvořák; Supervisor: Zlámal Petr; Opponent: Kolman Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   V předkládané práci se autor věnuje problematice šíření napěťových vln při SHPB měření, uceluje metodiku provádění SHPB simulací pomocí řešiče LS-DYNA a analyzuje metody tvarování vln za použití vlastních naprogramovaných ...
  • Numerická analýza zlomeniny femuru s vnitřní osteosyntézou 

   Author: Kunášek Václav; Supervisor: Jírová Jitka; Opponent: Schejbalová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Numerická analýza železničního návěstidla 

   Author: Kateřina Vlčková; Supervisor: Doktor Tomáš; Opponent: Bayer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Předmětem bakalářské práce "Numerická analýza železničního návěstidla" je vytvoření numerického modelu železničního návěstidla", na němž bude možné simulovat odezvu konstrukce návěstidla na dynamické zatížení a který bude ...
  • Numerická simulace nárazu do svodidla 

   Author: Likhonina Raissa; Supervisor: Micka Michal; Opponent: Frydrýn Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Hlavním cílem dané práce je provedení numerické simulace v programovém prostředí ANSYS LS-DYNA. Pro tyto účely byly zvoleny dva typy silničních svodidel s úrovní zadržení H2: JSNH4/H2 a JSAM-2/H2. Cíl dané práce úzce souvisí ...
  • Numerická simulace rázu figuriny v programu LS DYNA 

   Author: Vodičková Lada; Supervisor: Micka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Numerická studie chování připoutané figuriny při čelním nárazu 

   Author: Melicharová Kateřina; Supervisor: Vyčichl Jan; Opponent: Schejbalová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-09)
  • Numerická studie ochranného vlivu opěrky hlavy při nárazu osobního automobilu 

   Author: Rufferová Tereza; Supervisor: Vyčichl Jan; Opponent: Schejbalová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Numerická studie vlivu vyztužení geosyntetikem na únosnost železniční tratě v oblouku 

   Author: Štěpánek Petr; Supervisor: Micka Michal; Opponent: Jacura Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Numerické modelování pádové zkoušky cyklistické přilby 

   Author: Šudřich Martin; Supervisor: Vyčichl Jan; Opponent: Šachl Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Numerické modelování tvaru napěťových pulzů při SHPB měření 

   Author: Dvořák Radim; Supervisor: Zlámal Petr; Opponent: Gabriel Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Předmětem této bakalářské práce je shrnutí poznatků a faktů o šíření vlnění jednorozměrným kontinuem, zejména v dlouhých tenkých tyčích, o principech měření metodou SHPB, o technikách tvarování pulzu a okrajově i o metodách ...
  • Numerické simulace pro analýzu odezvy materiálů na kvazi-statické zatížení 

   Author: Bohumil Hora; Supervisor: Šleichrt Jan; Opponent: Krčmář Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
   Práce se zabývá analýzou odezvy 3D re-entrant honeycomb struktury na kvazi-statické zatížení jednoosým tlakem s využitím konečně prvkových parametrických simulací. Simulace jsou řešeny jako statický problém implicitním ...
  • Optimalizace polohy jednoštěrbinové vztlakové klapky pomocí simplexové metody 

   Author: Flegl Tomáš; Supervisor: Vyčichl Jan; Opponent: Pátek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pevnostní a deformační chování svodidla 

   Author: Likhonina Raissa; Supervisor: Micka Michal; Opponent: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Pokročilé strukturální simulace železničního návěstidla 

   Author: Kateřina Vlčková; Supervisor: Fíla Tomáš; Opponent: Kunecký Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Předmětem diplomové práce Pokročilé strukturální simulace železničního návěstidla je vytvoření komplexního numerického modelu reálného železničního návěstidla, které bude možné použít pro simulaci rámcového chování konstrukce ...
  • Poloautomatické mapování tvrdosti povrchů materiálů 

   Author: Fenclová Nela; Supervisor: Kytýř Daniel; Opponent: Šepitka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-09)
  • Posouzení deformačních vlastností konstrukce silnice 

   Author: Hofman Jiří; Supervisor: Micka Michal; Opponent: Šachl Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-04)
  • Posouzení nosné konstrukce cyklistické lávky 

   Author: Řezníček Martin; Supervisor: Micka Michal; Opponent: Kupilík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-09)
  • Posouzení nosné konstrukce zavěšené cyklistické lávky 

   Author: Hurt Tomáš; Supervisor: Micka Michal; Opponent: Hračov Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Použití autoprogresivního pravidla pro stanovení parametrů materiálu pro řešení transportu tepla pomocí MKP 

   Author: Caballero Villamizar Andres Felipe; Supervisor: Valach Jaroslav; Opponent: Novák Mirko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Prostorový model části silnice s vyztuženým geosyntetikem 

   Author: Hofman Jiří; Supervisor: Micka Michal; Opponent: Šachl Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)