Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení ceny obvyklé za dopravní výkon 

   Author: Vojtěch Kašpar; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Baná Natália
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato diplomová práce se zabývá kalkulací nákladů osobní železniční dopravy. V teoretické části jsou popsána veškerá východiska praktické části, tedy aktuální situace ve veřejné dopravě v ČR, princip podnikání ve veřejné ...