Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace systému přepravy osobních automobilů 

   Author: Konečná Martina; Supervisor: Volek Josef; Opponent: Vízner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tématem této diplomové práce je problematika optimalizace systému přepravy osobních automobilů. V úvodních kapitolách jsou uvedeny základní pojmy, popsán systém silniční nákladní dopravy, uvedeny technické a technologické ...