Now showing items 1-1 of 1

  • Využiti LNG v nákladní silniční dopravě 

   Author: Lisniak Svetlana; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Machala Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Diplomová práce se zabývá problematikou a podmínkami použití zkapalněného zemního plynu k pohonu silničních nákladních aut, jako alternativní motorové plynné palivo. Na základě vhodně zvolených tras v rámci hodnocení motoru ...