Now showing items 1-1 of 1

  • Investiční pobídky v automobilovém průmyslu 

   Author: Sedláčková Lenka; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Nagy Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Práce se zabývá investičními pobídkami v automobilovém průmyslu. V první části je popsán systém investičních pobídek ve střední a východní Evropě a pro každý stát je popsán jeho automobilový průmysl. Následně je uvedeno ...