Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení světelných křižovatek s podporou sítě Internet of Things 

   Author: Crha Jan; Supervisor: Baroch Václav; Opponent: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   ABSTRAKT Předmětem diplomové práce "Řízení světelných křižovatek s podporou sítě Internet of Things" je řešení řízení světelných křižovatek a jejich optimalizace s fuzzy regulátorem a internetu věcí podle intenzity dopravního ...