Now showing items 1-1 of 1

  • Využití telematiky v městské hromadné dopravě v Děčíně 

   Author: Jiří Zeisek; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Scháno Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Diplomová práce je zaměřena na využití telematiky v MHD v Děčíně. Její konkrétní využití je v automatickém sčítání cestujících a v systému chytrých zastávek. Před návrhem nového řešení jsem provedl analýzu současného stavu. ...