Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh koncepce osobní dopravy na železniční trati Hradec Králové - Častolovice 

   Author: Vojtěch Šafranko; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Vašíček Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konceptu osobní veřejné dopravy na železniční trati z Hradce Králové do Častolovic a vybraných navazujících úsecích. V první části je hodnoceno umístění železničních stanic v jednotlivých ...