Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza využití Pražské integrované dopravy z pohledu cestovního ruchu 

   Author: Koropova Margarita; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Vančura Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Předmětem bakalářské práce je integrovaná doprava v Praze, její role v cestovním ruchu a význam pro cestující. Práce podává přehled o integrovaných dopravních systémech obecně, jejich vzniku a současném stavu ve světě. ...