Now showing items 1-1 of 1

  • Ekonomické hodnocení distribučních procesů ve firmě KONDOR, s.r.o. 

   Author: Šestáková Anna; Supervisor: Valenta Kryštof; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Tato práce se zabývá rozborem změn v distribuci zboží a jejich ekonomickými dopady ve firmě KONDOR, s.r.o. Jsou zde rozebrány návrhy řešení cestou optimalizace distribučních procesů a cestou cenové politiky. Součástí práce ...