Now showing items 1-1 of 1

  • Koncepce příměstské železniční dopravy v Hradeckopardubické metropolitní oblasti 

   Author: Papež Radek; Supervisor: Baudyš Karel; Opponent: Záruba Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá příměstskou železniční dopravou v Hradeckopardubické metropolitní oblasti. V teoretické části jsou popsány základní principy taktového jízdního řádu. V návrhové části byl na základě analýzy ...