Now showing items 1-1 of 1

  • Úloha vybraných regionálních tratí na Rakovnicku v dopravní obsluze území 

   Author: Škripko Jindřich; Supervisor: Drábek Michal; Opponent: Panský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat současný stav veřejné dopravy ve vybrané oblasti. Řešen je především význam regionálních tratí pro dopravní obslužnost. Na základě této analýzy jsou zpracovány návrhy, jejichž cílem ...