Now showing items 1-3 of 3

  • Návrh koncepce osobní dopravy na železniční trati Hradec Králové - Častolovice 

   Author: Vojtěch Šafranko; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Vašíček Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konceptu osobní veřejné dopravy na železniční trati z Hradce Králové do Častolovic a vybraných navazujících úsecích. V první části je hodnoceno umístění železničních stanic v jednotlivých ...
  • Prověření návrhu provozního konceptu železniční trati Olomouc - Uničov - Šumperk 

   Author: David Juřík; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Konečný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Předmětem práce Prověření návrhu provozního konceptu železniční trati Olomouc - Uničov - Šumperk je analýza návrhu provozního konceptu po rekonstrukci trati, návrh a tvorba simulačního modelu, ověření potenciálu nasazení ...
  • Provozní koncepce vlaků osobní dopravy na železniční trati Lovosice - Most 

   Author: Kužel Vojtěch; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Jelínek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato práce se zabývá železniční osobní a linkovou autobusovou dopravu v rámci integrovaného systému Doprava Ústeckého kraje, konkrétně železniční tratí Obrnice - Čížkovice a oblastí v jejím okolí. Pro řešenou oblast je ...