Now showing items 1-1 of 1

  • Dopad sdílení osobních automobilů na životní prostředí v hl. m. Praha 

   Author: Michaela Javanská; Supervisor: Horák Tomáš; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-05)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza dopadů sdílení osobních automobilů v hlavním městě Praha na životní prostředí. V první části práce jsou teoretické poznatky, které jsou dále uplatněny v praktické části. Tato část ...