Now showing items 1-1 of 1

  • Porovnání silniční a železniční nákladní dopravy pro přepravu sypkých hmot 

   Author: Mašková Kateřina; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Fišer Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním silniční a železniční nákladní dopravy. V první části jsou popsány jednotlivé dopravy a jejich charakteristické prvky. Následuje popis kombinované dopravy a také důvody, proč je ...