Now showing items 1-1 of 1

    • Provozní koncepce vlaků osobní dopravy na železniční trati Lovosice - Most 

      Author: Kužel Vojtěch; Supervisor: Michl Zdeněk; Opponent: Jelínek Jindřich
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
      Tato práce se zabývá železniční osobní a linkovou autobusovou dopravu v rámci integrovaného systému Doprava Ústeckého kraje, konkrétně železniční tratí Obrnice - Čížkovice a oblastí v jejím okolí. Pro řešenou oblast je ...