Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace vozidlového parku Povodí Ohře, státního podniku 

   Author: Štork Štěpán; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Cidlinský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza a návrh opatření ke zvýšení efektivity vozidlového parku" je analýza současného stavu využití vybraného vzorku vozidel, včetně návrhu možných změn pro efektivnější provoz.