Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a hodnocení přínosů pásmového GVD v pražské aglomeraci 

   Author: Macek Václav; Supervisor: Baudyš Karel; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Prověření konkurenceschopnosti železniční osobní dopravy v relaci Rakovník-Praha 

   Author: Vávra Rudolf; Supervisor: Janoš Vít; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Tato práce se zaměřuje na železniční spojení Rakovníka s Prahou. Pro řešenou oblast je nejprve provedena analýza přepravních vztahů ve vztahu k Praze. Následuje analýza příslušné dopravní infrastruktury, po které se přeprava ...