Now showing items 1-3 of 3

  • Model rozvoje a spojení přístavů v Baltickém a Jaderském moři 

   Author: Bliednykh Anna; Supervisor: Bínová Helena; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-18)
   Předmětem bakalářské práce "Model rozvoje a spojení přístavů v Baltickém a Jaderském moři" je analyzovat současný stav dopravních spojení baltických a jaderských přístavů a na základě této analýzy vybrat optimální variantu, ...
  • Možnosti přepravy kontejnerizovaného zboží po labské vodní cestě 

   Author: Selnarová Adéla; Supervisor: Bínová Helena; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
   Tato bakalářská práce popisuje současné možnosti labské vodní cesty v Německu a v České republice. Mapuje a popisuje významné přístavy na toku a hlouběji se věnuje jednotlivým úsekům na labské vodní cestě v České republice. ...
  • Prognózování vývoje inteligentních dopravních systémů v organizaci dopravy 

   Author: Melnikov Alexandr; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Hrudka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-27)
   Předmětem bakalářské práce "Prognózování vývoje inteligentních dopravních systémů v organizaci dopravy" je analýza současného stavu inteligentních dopravních systémů a řady technologií použitých k vybudování dopravní ...