Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení nákladů a úrovně kvality dopravy variant vedení silnice č. II/107 

   Author: Barták Tomáš; Supervisor: Šatra Petr; Opponent: Krenková Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce se zabývá zhodnocením nákladů a úrovně kvality dopravy silnice II/107. Obsahuje návrh a popis variant, vyčíslení jejich investičních nákladů a odhad provozních nákladů. Součástí je také zhodnocení úrovně ...