Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 21-40 z 54

  • Prvky integrované bezpečnosti automobilů 

   Autor: Borecký Petr; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Plomer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-23)
   Předmětem bakalářské práce ?Prvky integrované bezpečnosti automobilů? je analyzovat aktuální stav bezpečnosti soudobých vozidel s následným zaměřením na prvky ochrany osob vně automobilů při srážce. Na základě výsledků z ...
  • Pasivní bezpečnost v letecké dopravě 

   Autor: Michálek Tomáš; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Hönig Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Hlavním cílem bakalářské práce ,,Pasivní bezpečnost v letecké dopravě'' je analyzovat aktuální stav pasivní bezpečnosti v letecké dopravě, stručně představit a popsat jednotlivá témata, prvky a další související záležitosti.
  • Optimalizace výkonu elektrokola pro využití v provozu v Praze 

   Autor: Šlapák Michal; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce na téma "Optimalizace výkonu elektrokola pro použití v provozu v Praze" je teoretická příprava pro stavbu elektrokola pro středně kopcovité město s vysokou hustotou IAD a MHD. Zanalyzuji všechny ...
  • Systém ecall a možnosti jeho rozvoje 

   Autor: Švec Marek; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Krejčí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   ECall je systém pro automatické přivolání záchranných složek k dopravní nehodě. Bakalářská práce se zabývá právě tímto systémem a možným rozvojem. V první části práce je obecně rozebrán tento systém se souvisejícími projekty. ...
  • Využití elektrokol v provozu Prahy z hlediska bezpečnosti a členitosti terénu 

   Autor: Jáneš Lukáš; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Radová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu elektrokol, jako vhodný dopravní prostředek do centra Prahy a podobných měst. Vyhodnocuji, zda jsou elektrokola vhodná pro občany v takto vertikálně členěném prostředí a zda ...
  • Simulátor nárazu - výpočtové hodnoty 

   Autor: Buľko Matej; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Predmetom bakalárskej práce "Simulátor nárazu - výpočtové hodnoty" je posúdenie laboratórnych simulácií kolíznych dejov. V prvej časti sú popísané prvky vnútornej a vonkajšej pasívnej bezpečnosti. Druhá časť práce je ...
  • Bezpečnost motocyklů v souvislostech viditelnosti 

   Autor: Zuda Dominik; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Kotál Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-20)
   Záměrem bakalářské práce "Bezpečnost motocyklů v souvislostech viditelnosti" je posoudit a navrhnout, jaké barvy a barevné kombinace jsou vhodné pro použití ochranných kombinéz, přileb a motocyklů tak, aby byl řidič spolu ...
  • Kontrola parametrů pneumatik 

   Autor: Vaněk Jan; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Plomer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Kontrola parametrů pneumatik" je zpracovat přehled konstrukcí, typů a parametrů pneumatik automobilů. Uvést vlastnosti pneumatik, vliv pneumatik na stabilitu vozu. Uvést metody kontroly parametrů ...
  • Rezonanční výfuk dvoudobého motoru 

   Autor: Toman Přemysl; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Molcar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá vlivem rezonančního výfukového systému na parametry dvoudobého motoru. V první části práce je uvedena teorie vlivu, zásady návrhu jednoltivých částí a výpočet tří variant výfuků. V části druhé ...
  • Webová aplikace pro sdílení elektrokol 

   Autor: Ryšavý Jakub; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Bakalářská práce je zaměřena na vývoj webové aplikace pro sdílení elektrokol. Popisuje návrh celkového systému půjčování elektrokol, stanovuje jeho potřeby a navrhuje jejich řešení. Věnuje se také detailnímu popisu webové ...
  • Porovnání vhodných grafických enginů pro interaktivní vozidlové simulátory 

   Autor: Culek Jakub; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Předmětem bakalářské práce "Porovnání vhodných grafických enginů pro interaktivní vozidlové simulátory" je zmapování historického vývoje a současných technologií v oblasti herních enginů. V první části této práce je popsán ...
  • Simulátor nárazu - metody využití 

   Autor: Jirák Jakub; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Holba Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvořit si představu o existujících nárazových simulátorech a o zkouškách prvků pasivní bezpečnosti, které na nich probíhají. Na základě této analýzy pak vybrat zkoušky proveditelné na ...
  • Konstrukce motocyklu pro soutěž MotoStudent - analýza parametrů 

   Autor: Štěrba Jan; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Molcar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Práce je podkladem pro soutěžní tým vyvíjející silniční závodní motocykl pro soutěž MotoStudent. Cílem práce je sestavení souboru parametrů, ke kterým je nutné přihlédnout při návrhu a konstrukci závodního motocyklu. Dále ...
  • Mechanické nemáhání částí systému DNOx při zamrzání za reálných tepelných podmínek 

   Autor: Alexeeva Elena; Vedoucí práce: Dunovský Jiří; Oponent práce: Trojan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-22)
   Předmětem bakalářské práce "Mechanické namáhání částí systému DNOx při zamrzání za reálných tepelných podmínek" je analyzovat chování katalytického roztoku AdBlue za působení nízkých teplot okolí charakteristických pro ...
  • Požární odolnost osobních vozidel a hasící systémy 

   Autor: Gvuzd Jakub; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Koloc Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-09)
  • Boční náraz automobilu 

   Autor: Dlask Tomáš; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Koloc Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-09)
  • Vliv pneumatik na jízdní vlastnosti vozidel 

   Autor: Dvořáček Radek; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Koloc Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-09)
  • Zkoušky pasivní bezpečnosti vozidel 

   Autor: Rulc Vojtěch; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Purš Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-09)
  • Turbulence v letecké dopravě 

   Autor: Hájek Ondřej; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Müller Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Simulátorové scénáře pro experimenty cílené na únavu řidiče 

   Autor: Šumelda Alan; Vedoucí práce: Novotný Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)