Now showing items 1-20 of 58

  • Alternativní paliva a jejich legislativa 

   Author: Dědouch Marek; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Volák Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-14)
  • Asistenční systémy motorových vozidel 

   Author: Vašica Tomáš; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Votruba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-14)
  • Bezpečnost motocyklů v souvislostech viditelnosti 

   Author: Zuda Dominik; Supervisor: First Jiří; Opponent: Kotál Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-20)
   Záměrem bakalářské práce "Bezpečnost motocyklů v souvislostech viditelnosti" je posoudit a navrhnout, jaké barvy a barevné kombinace jsou vhodné pro použití ochranných kombinéz, přileb a motocyklů tak, aby byl řidič spolu ...
  • Boční náraz automobilu 

   Author: Dlask Tomáš; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Koloc Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-09)
  • Chiptuning spalovacího motoru 

   Author: Tomáš Sommer; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Kotek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou softwarové úpravy řídicích jednotek motoru za účelem zvýšení výkonu a točivého momentu spalovacího motoru. Dále je vysvětlena problematika spalovacích motorů. V práci jsou také ...
  • Emise silničních dopravních prostředků 

   Author: Burket Josef; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Integrovaná bezpečnost silničních motorových vozidel 

   Author: Ipser Michal; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Krejčí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jízdní vlastnosti osobních automobilů s pohonem 4x4 

   Author: Zubák Jaromír; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Koloc Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-14)
  • Kolize dopravních prostředků s prvky dopravní infrastruktury 

   Author: Smeták David; Supervisor: First Jiří; Opponent: Měřínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice nárazů vozidel do prvků dopravní infrastruktury a možnostech, jak těmto nárazům zabránit nebo minimalizovat následky nárazu. V práci je přehled pevných překážek ohrožující ...
  • Konstrukce motocyklu pro soutěž MotoStudent - analýza parametrů 

   Author: Štěrba Jan; Supervisor: First Jiří; Opponent: Molcar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Práce je podkladem pro soutěžní tým vyvíjející silniční závodní motocykl pro soutěž MotoStudent. Cílem práce je sestavení souboru parametrů, ke kterým je nutné přihlédnout při návrhu a konstrukci závodního motocyklu. Dále ...
  • Konstrukce motocyklu pro soutěž MotoStudent - návrh rámu 

   Author: Růžička Michal; Supervisor: First Jiří; Opponent: Molcar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh rámu a zbytku podvozku silničního závodního motocyklu pro soutěž MotoStudent 2016. Práce obsahuje stručnou rešerši motocyklových rámů, podrobná technická pravidla soutěže a jako ...
  • Konstrukční a subjektivní prvky aktivní bezpečnosti automobilu 

   Author: Novák Ondřej; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Krejčí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukční návrh rotující části setrvačníkové baterie 

   Author: Ludvík Vojtěch; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Šolc Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce "Konstrukční návrh rotující části setrvačníkové baterie" je analyzovat dosud používané setrvačníky a určit podle zadaných kritérií optimální tvar a materiál rotoru pro použití v dopravních ...
  • Kontrola parametrů pneumatik 

   Author: Vaněk Jan; Supervisor: First Jiří; Opponent: Plomer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Kontrola parametrů pneumatik" je zpracovat přehled konstrukcí, typů a parametrů pneumatik automobilů. Uvést vlastnosti pneumatik, vliv pneumatik na stabilitu vozu. Uvést metody kontroly parametrů ...
  • Kvalita vzduchu ve vozidle 

   Author: Barbora Kotrčová; Supervisor: Machan Jaroslav; Opponent: Šáfr Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Předmětem předkládané bakalářské práce je posouzení kvality vzduchu v interiéru vozidla. Práce se zabývá stavem kvality vzduchu v interiéru současných vozidel, požadavky zákazníků na kvalitu vzduchu uvnitř kabiny. Dále ...
  • Mechanické nemáhání částí systému DNOx při zamrzání za reálných tepelných podmínek 

   Author: Alexeeva Elena; Supervisor: Dunovský Jiří; Opponent: Trojan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-22)
   Předmětem bakalářské práce "Mechanické namáhání částí systému DNOx při zamrzání za reálných tepelných podmínek" je analyzovat chování katalytického roztoku AdBlue za působení nízkých teplot okolí charakteristických pro ...
  • Model systému e-bikesharingu pro středně velké komunity uživatelů 

   Author: Chmelařová Eliška; Supervisor: Bouchner Petr; Opponent: Skolilová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití e-bikesharingu. Seznamuje s problematikou konstrukce elektrokola a finanční náročností jeho provozu. Dále se zabývá již fungujícími systémy e-bikesharingu ve světě. ...
  • Možnosti ochrany posádky při převrácení vozidla 

   Author: Klominská Michaela; Supervisor: Mík Josef; Opponent: Tauberová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Bakalářská práce je věnována bezpečnosti osobních automobilů, především prvkům pasivní bezpečnosti. Jejich využití a možnost ochrany posádky při dopravních nehodách, konkrétně při převrácení vozidla. Dále jsou zde uvedené ...
  • Možnosti využití systému eCall pro ultralehké letouny 

   Author: Franěk Jan; Supervisor: Kovanda Jan; Opponent: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a optimalizace stavitelné hlavy řízení motocyklu 

   Author: Vítězslav Malínský; Supervisor: Toman Přemysl; Opponent: Micka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Bakalářské práce se zabývá návrhem, optimalizací o ověřením stavitelné hlavy řízení. V první části práce je popsáno řízení motocyklu a jsou uvedeny typy motocyklových rámů podle konstrukce a užitého materiálu. Cílem práce ...