• Alternativní paliva a jejich legislativa 

   Autor: Dědouch Marek; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Volák Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-14)
  • Asistenční systémy motorových vozidel 

   Autor: Vašica Tomáš; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Votruba Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-14)
  • Bezpečnost motocyklů v souvislostech viditelnosti 

   Autor: Zuda Dominik; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Kotál Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-20)
   Záměrem bakalářské práce "Bezpečnost motocyklů v souvislostech viditelnosti" je posoudit a navrhnout, jaké barvy a barevné kombinace jsou vhodné pro použití ochranných kombinéz, přileb a motocyklů tak, aby byl řidič spolu ...
  • Boční náraz automobilu 

   Autor: Dlask Tomáš; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Koloc Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-09)
  • Emise silničních dopravních prostředků 

   Autor: Burket Josef; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Integrovaná bezpečnost silničních motorových vozidel 

   Autor: Ipser Michal; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Krejčí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Jízdní vlastnosti osobních automobilů s pohonem 4x4 

   Autor: Zubák Jaromír; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Koloc Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-14)
  • Kolize dopravních prostředků s prvky dopravní infrastruktury 

   Autor: Smeták David; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Měřínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice nárazů vozidel do prvků dopravní infrastruktury a možnostech, jak těmto nárazům zabránit nebo minimalizovat následky nárazu. V práci je přehled pevných překážek ohrožující ...
  • Konstrukce motocyklu pro soutěž MotoStudent - analýza parametrů 

   Autor: Štěrba Jan; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Molcar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Práce je podkladem pro soutěžní tým vyvíjející silniční závodní motocykl pro soutěž MotoStudent. Cílem práce je sestavení souboru parametrů, ke kterým je nutné přihlédnout při návrhu a konstrukci závodního motocyklu. Dále ...
  • Konstrukce motocyklu pro soutěž MotoStudent - návrh rámu 

   Autor: Růžička Michal; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Molcar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh rámu a zbytku podvozku silničního závodního motocyklu pro soutěž MotoStudent 2016. Práce obsahuje stručnou rešerši motocyklových rámů, podrobná technická pravidla soutěže a jako ...
  • Konstrukční a subjektivní prvky aktivní bezpečnosti automobilu 

   Autor: Novák Ondřej; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Krejčí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukční návrh rotující části setrvačníkové baterie 

   Autor: Ludvík Vojtěch; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Šolc Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce "Konstrukční návrh rotující části setrvačníkové baterie" je analyzovat dosud používané setrvačníky a určit podle zadaných kritérií optimální tvar a materiál rotoru pro použití v dopravních ...
  • Kontrola parametrů pneumatik 

   Autor: Vaněk Jan; Vedoucí práce: First Jiří; Oponent práce: Plomer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Kontrola parametrů pneumatik" je zpracovat přehled konstrukcí, typů a parametrů pneumatik automobilů. Uvést vlastnosti pneumatik, vliv pneumatik na stabilitu vozu. Uvést metody kontroly parametrů ...
  • Mechanické nemáhání částí systému DNOx při zamrzání za reálných tepelných podmínek 

   Autor: Alexeeva Elena; Vedoucí práce: Dunovský Jiří; Oponent práce: Trojan Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-22)
   Předmětem bakalářské práce "Mechanické namáhání částí systému DNOx při zamrzání za reálných tepelných podmínek" je analyzovat chování katalytického roztoku AdBlue za působení nízkých teplot okolí charakteristických pro ...
  • Model systému e-bikesharingu pro středně velké komunity uživatelů 

   Autor: Chmelařová Eliška; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Skolilová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití e-bikesharingu. Seznamuje s problematikou konstrukce elektrokola a finanční náročností jeho provozu. Dále se zabývá již fungujícími systémy e-bikesharingu ve světě. ...
  • Možnosti ochrany posádky při převrácení vozidla 

   Autor: Klominská Michaela; Vedoucí práce: Mík Josef; Oponent práce: Tauberová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Bakalářská práce je věnována bezpečnosti osobních automobilů, především prvkům pasivní bezpečnosti. Jejich využití a možnost ochrany posádky při dopravních nehodách, konkrétně při převrácení vozidla. Dále jsou zde uvedené ...
  • Možnosti využití systému eCall pro ultralehké letouny 

   Autor: Franěk Jan; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a zkoušky nového materiálu pro elektronický plynový pedál 

   Autor: Macháček David; Vedoucí práce: Dunovský Jiří; Oponent práce: Řehoř Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Cílem této bakalářské práce je nalezení optimálního nového materiálu pro elektronický plynový pedál za podmínek se zvýšenou vlhkostí. Současný materiál PA6 GF30 při vyšších relativních vlhkostech nasáká poměrně dost molekuly ...
  • Návrh konstrukčních úprav exteriéru osobního automobilu 

   Autor: Ronza Miroslav; Vedoucí práce: Kovanda Jan; Oponent práce: Levý Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace výkonu elektrokola pro využití v provozu v Praze 

   Autor: Šlapák Michal; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce na téma "Optimalizace výkonu elektrokola pro použití v provozu v Praze" je teoretická příprava pro stavbu elektrokola pro středně kopcovité město s vysokou hustotou IAD a MHD. Zanalyzuji všechny ...