• Návrh a implementace infrastruktury PKI v univerzitním prostředí 

   Autor: Žižka Ondřej; Vedoucí práce: Kalika Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rozhodovací procesy multikanálových telekomunikačních řešení 

   Autor: Ekl Filip; Vedoucí práce: Zelinka Tomáš; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulace systému technické podpory dopravní společnosti 

   Autor: Streitová Kateřina; Vedoucí práce: Brandejský Tomáš; Oponent práce: Růžek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh městského automobilu pro provoz taxislužby 

   Autor: Petružela Jan; Vedoucí práce: Brandejský Tomáš; Oponent práce: Matějovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezdrátová komunikace v kooperativních systémech mezi vozidlem a infrastrukturou 

   Autor: Karel Michal; Vedoucí práce: Lokaj Zdeněk; Oponent práce: Kratochvíl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nové trendy a technologie v přístupových komunikačních sítích 

   Autor: Radosta Ondřej; Vedoucí práce: Veselá Milada; Oponent práce: Schlitter Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Moderní trendy a technologie plateb v prostředí železniční dopravy 

   Autor: Serik Dana; Vedoucí práce: Brandejský Tomáš; Oponent práce: Konopáč Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Návrh zastávky MHD a městského mobiliáře pro Taipei 

   Autor: Baladová Barbora; Vedoucí práce: Brandejský Tomáš; Oponent práce: Achten Henri Hubertus
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-17)
  • Využití elektronické komunikace a ochrana osobních údajů se zaměřením na RFID 

   Autor: Vopařil Lukáš; Vedoucí práce: Kalika Marek; Oponent práce: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-04)
  • Nová telematická řešení pro implementační fázi projektu "Letiště Praha" 

   Autor: Kapic Tomáš; Vedoucí práce: Zelinka Tomáš; Oponent práce: Koubský Zbyšek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-04)
  • Návrh navýšení kapacit BTS pro LTE 

   Autor: Zamrazil Tomáš; Vedoucí práce: Veselá Milada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-04)
  • Implementace kompresního algoritmu MSC v programovatelném hradlovém poli 

   Autor: Řada Jakub; Vedoucí práce: Fábera Vít; Oponent práce: Kobrle Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Práce popisuje vůbec první implementaci kompresního algoritmu MSC. Algoritmus je převeden do série konečných automatů s datovou cestou (FSMD) dle metodologie meziregistrových přenosů (Register-Transfer). Konečné automaty ...
  • Návrh biometrického appletu pro ID kartu ČVUT 

   Autor: Kuchun Aliaksandr; Vedoucí práce: Kaliková Jana; Oponent práce: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Cílem diplomové práce "Návrh biometrického appletu pro kartu ČVUT" je analýza potenciálního využití biometrie v ČVUT, vývoj optimální architektury systému podle aktualniho stavu stávajícího systému a zavedení kódu appletu, ...
  • Analýza časových ztrát pro OOSPO v přestupním uzlu Florenc 

   Autor: Sodomková Adéla; Vedoucí práce: Krčál Jan; Oponent práce: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem této práce je analyzovat časové ztráty osob s omezenou schopností pohybu a orientace v přestupním uzlu Florenc. V teoretické části jsou definovány osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a popis bezbariérového ...
  • Analýza časových ztrát při pohybu OOSPO v železniční stanici 

   Autor: Heindl Martin; Vedoucí práce: Krčál Jan; Oponent práce: Jakl Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   V posledních letech stále roste poptávka po železniční osobní přepravě, proto je důležité věnovat se přestupní problematice v rámci přestupních uzlů. S ohledem na široké spektrum složení cestujících je nutné zkoumat časové ...
  • Evoluční techniky pro optimalizaci grafikonu 

   Autor: Gopak Valerii; Vedoucí práce: Fábera Vít; Oponent práce: Koutecký Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Cílem této diplomové práce je analýza problému rozvrhování v železniční dopravě a návrh evolučního algoritmu optimalizujícího grafikon. Vstupem je stávající grafikon,popis infrastruktury, charakteristiky souprav a informace ...
  • Hodnocení telekomunikačních parametrů V2X přenosových technologií 

   Autor: Martin Dostál; Vedoucí práce: Lokaj Zdeněk; Oponent práce: Vaniš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Kooperativní systémy vozidel jsou nástrojem ke zvýšení efektivity pozemní silniční dopravy a ke snížení jejího ekologického dopadu. Technologie a postupy potřebné k masovému nasazení ko-operativních systémů jsou v nynější ...
  • Vyhodnocení dat a návrh na optimalizaci obsazenosti parkovišť v Kampusu Dejvice 

   Autor: Anastasiia Permiakova; Vedoucí práce: Kalika Marek; Oponent práce: Braný Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá posouzením efektivnosti organizace parkování na vybraném parkovišti a návrhem optimalizace pomocí inovací a nově zavedených technických řešení. Pro účely této práce je stanovena hypotéza, že ...
  • Hodnocení sekvencování příletů na letišti Stockholm Arlanda 

   Autor: Lucie Smetanová; Vedoucí práce: Hajzler Ota; Oponent práce: Zahir Rabii
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Tato diplomová práce představuje analýzu sekvencování příletů na letišti Stockholm Arlanda. Sekvencování příletů je velmi důležitá část řízení letového provozu a zajišťuje bezpečné místní i časové rozestupy blížících se ...
  • Návrh systémového řešení pro realizaci evaluace projektu C-ROADS CZ 

   Autor: Michal Mlada; Vedoucí práce: Lokaj Zdeněk; Oponent práce: Volný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Předmětem této diplomové práce je návrh robustního rámce pro hodnocení kooperativních systémů pro projekt C-Roads z hlediska jejich dopadu a přínosu pro uživatele. Práce obsahuje návrh hodnotícího rámce a ověření jeho ...