Now showing items 1-20 of 25

  • Návrh informačního systému pro poskytovatele elektromobility 

   Author: David Mička; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Járka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-17)
   Předmětem diplomové práce Návrh informačního systému poskytovatele elektromobilních služeb je navrhnout zákaznickou aplikaci pro správu služeb na poli elektromobility. Sestává z návrhu architektury a databázové struktury ...
  • Komplexní vyhodnocení přesnosti letových dat NM B2B 

   Author: Marián Pánis; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Socha Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   NM B2B služba sieťového manažéra (NM B2B) umožňuje externým spoločnostiam využívať ich dáta vo vlastných systémoch. Pred samotnou implementáciou softvérových riešení, je potrebné rozpoznať povahu a presnosť požadovaných ...
  • Návrh adaptivního algoritmu pro virtuální liniové řízení dopravy 

   Author: Martin Vacenovský; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Malý Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Předmětem této diplomové práce je návrh adaptivního algoritmu pro virtuální liniové řízení dopravy na dálnicích. První kapitola obsahuje rešerši systémů liniového řízení dopravy, jež jsou aktuálně v provozu. Dále jsou v ...
  • Návrh alternativního způsobu pro určování rychlosti dopravního prostředku 

   Author: Georgii Merkulin; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Tichý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem alternativního způsobu pro určování rychlosti dopravního prostředku. V první řadě byla provedena rešerše stávajících způsobu určování rychlosti. Dále pak byl popsán protokol Bluetooth. ...
  • Využití technologie iBeacon pro orientaci v prostoru 

   Author: Miroslav Štěrba; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Doležal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Tato diplomová práce se zabývá hledáním cesty (nejkratší, nejrychlejší, bezbariérové) pro osoby uvnitř budovy, respektive dopravního uzlu. Cílem práce byl návrh konkrétního řešení orientace v dopravním uzlu za pomoci ...
  • Hodnocení sekvencování příletů na letišti Stockholm Arlanda 

   Author: Lucie Smetanová; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Zahir Rabii
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Tato diplomová práce představuje analýzu sekvencování příletů na letišti Stockholm Arlanda. Sekvencování příletů je velmi důležitá část řízení letového provozu a zajišťuje bezpečné místní i časové rozestupy blížících se ...
  • Návrh systémového řešení pro realizaci evaluace projektu C-ROADS CZ 

   Author: Michal Mlada; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Volný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Předmětem této diplomové práce je návrh robustního rámce pro hodnocení kooperativních systémů pro projekt C-Roads z hlediska jejich dopadu a přínosu pro uživatele. Práce obsahuje návrh hodnotícího rámce a ověření jeho ...
  • Vyhodnocení dat a návrh na optimalizaci obsazenosti parkovišť v Kampusu Dejvice 

   Author: Anastasiia Permiakova; Supervisor: Kalika Marek; Opponent: Braný Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá posouzením efektivnosti organizace parkování na vybraném parkovišti a návrhem optimalizace pomocí inovací a nově zavedených technických řešení. Pro účely této práce je stanovena hypotéza, že ...
  • Hodnocení telekomunikačních parametrů V2X přenosových technologií 

   Author: Martin Dostál; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Vaniš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Kooperativní systémy vozidel jsou nástrojem ke zvýšení efektivity pozemní silniční dopravy a ke snížení jejího ekologického dopadu. Technologie a postupy potřebné k masovému nasazení ko-operativních systémů jsou v nynější ...
  • Analýza časových ztrát pro OOSPO v přestupním uzlu Florenc 

   Author: Sodomková Adéla; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem této práce je analyzovat časové ztráty osob s omezenou schopností pohybu a orientace v přestupním uzlu Florenc. V teoretické části jsou definovány osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a popis bezbariérového ...
  • Analýza časových ztrát při pohybu OOSPO v železniční stanici 

   Author: Heindl Martin; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Jakl Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   V posledních letech stále roste poptávka po železniční osobní přepravě, proto je důležité věnovat se přestupní problematice v rámci přestupních uzlů. S ohledem na široké spektrum složení cestujících je nutné zkoumat časové ...
  • Evoluční techniky pro optimalizaci grafikonu 

   Author: Gopak Valerii; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Koutecký Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Cílem této diplomové práce je analýza problému rozvrhování v železniční dopravě a návrh evolučního algoritmu optimalizujícího grafikon. Vstupem je stávající grafikon,popis infrastruktury, charakteristiky souprav a informace ...
  • Implementace kompresního algoritmu MSC v programovatelném hradlovém poli 

   Author: Řada Jakub; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Kobrle Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Práce popisuje vůbec první implementaci kompresního algoritmu MSC. Algoritmus je převeden do série konečných automatů s datovou cestou (FSMD) dle metodologie meziregistrových přenosů (Register-Transfer). Konečné automaty ...
  • Návrh biometrického appletu pro ID kartu ČVUT 

   Author: Kuchun Aliaksandr; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Cílem diplomové práce "Návrh biometrického appletu pro kartu ČVUT" je analýza potenciálního využití biometrie v ČVUT, vývoj optimální architektury systému podle aktualniho stavu stávajícího systému a zavedení kódu appletu, ...
  • Využití elektronické komunikace a ochrana osobních údajů se zaměřením na RFID 

   Author: Vopařil Lukáš; Supervisor: Kalika Marek; Opponent: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-04)
  • Nová telematická řešení pro implementační fázi projektu "Letiště Praha" 

   Author: Kapic Tomáš; Supervisor: Zelinka Tomáš; Opponent: Koubský Zbyšek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-04)
  • Návrh navýšení kapacit BTS pro LTE 

   Author: Zamrazil Tomáš; Supervisor: Veselá Milada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-04)
  • Návrh zastávky MHD a městského mobiliáře pro Taipei 

   Author: Baladová Barbora; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Achten Henri Hubertus
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-17)
  • Moderní trendy a technologie plateb v prostředí železniční dopravy 

   Author: Serik Dana; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Konopáč Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Nové trendy a technologie v přístupových komunikačních sítích 

   Author: Radosta Ondřej; Supervisor: Veselá Milada; Opponent: Schlitter Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)