Novinky

Department of Informatics and Telecommunications

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Hodnocení telekomunikačních parametrů V2X přenosových technologií 

  Autor: Martin Dostál; Vedoucí práce: Lokaj Zdeněk; Oponent práce: Vaniš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Kooperativní systémy vozidel jsou nástrojem ke zvýšení efektivity pozemní silniční dopravy a ke snížení jejího ekologického dopadu. Technologie a postupy potřebné k masovému nasazení ko-operativních systémů jsou v nynější ...
 • Vývoj testovacího prostředí pro hodnocení aplikací projektu C-ROADS 

  Autor: Volf Radek; Vedoucí práce: Šrotýř Martin; Oponent práce: Vaniš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
  Cílem této bakalářské práce bylo navázat na diplomovou práci Ing. Jakuba Jiráka a vytvořit pro automatizovaný systém kontroly kvality kooperativních systémů, vyvinutého v rámci evropského projektu C-Roads Czech Republic, ...
 • Zavedení biometrické autentizace do prostředí ČVUT 

  Autor: Štěrba Miroslav; Vedoucí práce: Kaliková Jana; Oponent práce: Novák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
  Bakalářská práce na téma biometrický applet pro ID karty ČVUT je zaměřena na vytipování a výběr vhodné biometrické metody, která zabezpečí přístup do prostor vyžadujících vysoký stupeň bezpečnosti přístupu na celém ČVUT. ...
 • Analýza současného přístupu k výkonovým výpočtům ve všeobecném letectví 

  Autor: Smetanová Lucie; Vedoucí práce: Hajzler Ota; Oponent práce: Chleboun Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem výkonových výpočtů ve všeobecném letectví, mezi tyto výpočty patří vyvážení a výkony letounu jako je například délka přistávací a vzletové dráhy. Představuje legislativní požadavky, ...
 • Analýza KPI u kooperativních systémů a jejich aplikace na projekt C-ROADS 

  Autor: Sejkora Vojtěch; Vedoucí práce: Šrotýř Martin; Oponent práce: Vaniš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou KPI u kooperativních dopravních systémů a návrhem KPI pro projekt C-ROADS. První část je věnována popisu těchto systémů, jejich částem, přenosovým technologiím a možnostem využití. ...
 • Aktuální vývoj v oblasti kooperativních systémů a užívaných telekom. technologií 

  Autor: Mlada Michal; Vedoucí práce: Šrotýř Martin; Oponent práce: Pospíšil Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Předmětem této bakalářské práce jsou kooperativní systémy a jejich způsoby komunikace. Podává přehled o aktuálně probíhajících pilotních projektech, jejich implementaci komunikačních technologií a služeb, které poskytují. ...
 • Analýza časových ztrát pro OOSPO v přestupním uzlu Florenc 

  Autor: Sodomková Adéla; Vedoucí práce: Krčál Jan; Oponent práce: Matoušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Předmětem této práce je analyzovat časové ztráty osob s omezenou schopností pohybu a orientace v přestupním uzlu Florenc. V teoretické části jsou definovány osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a popis bezbariérového ...
 • Analýza časových ztrát při pohybu OOSPO v železniční stanici 

  Autor: Heindl Martin; Vedoucí práce: Krčál Jan; Oponent práce: Jakl Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  V posledních letech stále roste poptávka po železniční osobní přepravě, proto je důležité věnovat se přestupní problematice v rámci přestupních uzlů. S ohledem na široké spektrum složení cestujících je nutné zkoumat časové ...
 • Evoluční techniky pro optimalizaci grafikonu 

  Autor: Gopak Valerii; Vedoucí práce: Fábera Vít; Oponent práce: Koutecký Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Cílem této diplomové práce je analýza problému rozvrhování v železniční dopravě a návrh evolučního algoritmu optimalizujícího grafikon. Vstupem je stávající grafikon,popis infrastruktury, charakteristiky souprav a informace ...
 • Implementace kompresního algoritmu MSC v programovatelném hradlovém poli 

  Autor: Řada Jakub; Vedoucí práce: Fábera Vít; Oponent práce: Kobrle Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Práce popisuje vůbec první implementaci kompresního algoritmu MSC. Algoritmus je převeden do série konečných automatů s datovou cestou (FSMD) dle metodologie meziregistrových přenosů (Register-Transfer). Konečné automaty ...
 • Návrh biometrického appletu pro ID kartu ČVUT 

  Autor: Kuchun Aliaksandr; Vedoucí práce: Kaliková Jana; Oponent práce: Novák Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
  Cílem diplomové práce "Návrh biometrického appletu pro kartu ČVUT" je analýza potenciálního využití biometrie v ČVUT, vývoj optimální architektury systému podle aktualniho stavu stávajícího systému a zavedení kódu appletu, ...
 • Design silniční křižovatky 

  Autor: Volek Jan; Vedoucí práce: Brandejský Tomáš; Oponent práce: Höfler Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
 • Aproximace signálů s využitím evolučních technik 

  Autor: Barnet Zdeněk; Vedoucí práce: Fábera Vít; Oponent práce: Sadil Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
 • Návrh na umístění biometrického snímače oční duhovky do osobního automobilu 

  Autor: Andršová Monika; Vedoucí práce: Kaliková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
 • Analýza vlivu mobility uživatelů na kvalitu bezdrátové sítě 

  Autor: Čech Lukáš; Vedoucí práce: Šrotýř Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
 • Využití elektronické komunikace a ochrana osobních údajů se zaměřením na RFID 

  Autor: Vopařil Lukáš; Vedoucí práce: Kalika Marek; Oponent práce: Vojtěch Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-04)
 • Nová telematická řešení pro implementační fázi projektu "Letiště Praha" 

  Autor: Kapic Tomáš; Vedoucí práce: Zelinka Tomáš; Oponent práce: Koubský Zbyšek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-04)
 • Návrh navýšení kapacit BTS pro LTE 

  Autor: Zamrazil Tomáš; Vedoucí práce: Veselá Milada
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-04)
 • Návrh zastávky MHD a městského mobiliáře pro Taipei 

  Autor: Baladová Barbora; Vedoucí práce: Brandejský Tomáš; Oponent práce: Achten Henri Hubertus
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-17)
 • Vývoj designu osobních automobilů a italská škola 

  Autor: Balog Lukáš; Vedoucí práce: Brandejský Tomáš; Oponent práce: Matějovská Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-17)

Zobrazit další