Now showing items 1-20 of 45

  • Aktuální vývoj v oblasti kooperativních systémů a užívaných telekom. technologií 

   Author: Mlada Michal; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Pospíšil Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem této bakalářské práce jsou kooperativní systémy a jejich způsoby komunikace. Podává přehled o aktuálně probíhajících pilotních projektech, jejich implementaci komunikačních technologií a služeb, které poskytují. ...
  • Analýza časových ztrát pro OOSPO v přestupním uzlu Florenc 

   Author: Sodomková Adéla; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem této práce je analyzovat časové ztráty osob s omezenou schopností pohybu a orientace v přestupním uzlu Florenc. V teoretické části jsou definovány osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a popis bezbariérového ...
  • Analýza časových ztrát při pohybu OOSPO v železniční stanici 

   Author: Heindl Martin; Supervisor: Krčál Jan; Opponent: Jakl Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   V posledních letech stále roste poptávka po železniční osobní přepravě, proto je důležité věnovat se přestupní problematice v rámci přestupních uzlů. S ohledem na široké spektrum složení cestujících je nutné zkoumat časové ...
  • Analýza KPI u kooperativních systémů a jejich aplikace na projekt C-ROADS 

   Author: Sejkora Vojtěch; Supervisor: Šrotýř Martin; Opponent: Vaniš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou KPI u kooperativních dopravních systémů a návrhem KPI pro projekt C-ROADS. První část je věnována popisu těchto systémů, jejich částem, přenosovým technologiím a možnostem využití. ...
  • Analýza současného přístupu k výkonovým výpočtům ve všeobecném letectví 

   Author: Smetanová Lucie; Supervisor: Hajzler Ota; Opponent: Chleboun Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem výkonových výpočtů ve všeobecném letectví, mezi tyto výpočty patří vyvážení a výkony letounu jako je například délka přistávací a vzletové dráhy. Představuje legislativní požadavky, ...
  • Analýza vlivu mobility uživatelů na kvalitu bezdrátové sítě 

   Author: Čech Lukáš; Supervisor: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Aproximace signálů s využitím evolučních technik 

   Author: Barnet Zdeněk; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Architektonický návrh okružní křižovatky v Mladé Boleslavi 

   Author: Havlík Tomáš; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Matějovská Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)
  • Bezdrátová komunikace v kooperativních systémech mezi vozidlem a infrastrukturou 

   Author: Karel Michal; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Kratochvíl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bezdrátové sítě podle IEEE 

   Author: Horák Matyáš; Supervisor: Veselá Milada; Opponent: Němeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Design silniční křižovatky 

   Author: Volek Jan; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Evaluační aplikace telematických performačních indikátorů v oblasti GNSS 

   Author: Tvrdý Konrád; Supervisor: Šrotýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Evoluční techniky pro optimalizaci grafikonu 

   Author: Gopak Valerii; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Koutecký Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Cílem této diplomové práce je analýza problému rozvrhování v železniční dopravě a návrh evolučního algoritmu optimalizujícího grafikon. Vstupem je stávající grafikon,popis infrastruktury, charakteristiky souprav a informace ...
  • Genetické algoritmy v dopravních úlohách 

   Author: Zatyková Jarmila; Supervisor: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hodnocení telekomunikačních parametrů V2X přenosových technologií 

   Author: Martin Dostál; Supervisor: Lokaj Zdeněk; Opponent: Vaniš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Kooperativní systémy vozidel jsou nástrojem ke zvýšení efektivity pozemní silniční dopravy a ke snížení jejího ekologického dopadu. Technologie a postupy potřebné k masovému nasazení ko-operativních systémů jsou v nynější ...
  • Identifikace uživatele spektroskopií kůže v závislosti na umístění scanneru 

   Author: Červenka Vlastimil; Supervisor: Kaliková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Implementace kompresního algoritmu MSC v programovatelném hradlovém poli 

   Author: Řada Jakub; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Kobrle Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Práce popisuje vůbec první implementaci kompresního algoritmu MSC. Algoritmus je převeden do série konečných automatů s datovou cestou (FSMD) dle metodologie meziregistrových přenosů (Register-Transfer). Konečné automaty ...
  • Metody sledování performačních identifikátorů v dopravní telematice 

   Author: Kapic Tomáš; Supervisor: Zelinka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Moderní trendy a technologie plateb v prostředí železniční dopravy 

   Author: Serik Dana; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Konopáč Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Návrh a implementace infrastruktury PKI v univerzitním prostředí 

   Author: Žižka Ondřej; Supervisor: Kalika Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)