Now showing items 1-4 of 4

  • Rekonstrukce železniční tratě Rybniště - Varnsdorf 

   Author: Zajíc Miroslav; Supervisor: Havlena Ondřej; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce se věnuje možnostem úprav v rámci železniční trati mezi Rybništěm a Varnsdorfem. Práce se stává ze dvou částí. První částí je analýza současného stavu, do druhé části spadají navržené úpravy v rámci zvýšení ...
  • Rekonstrukce žst. Mělník 

   Author: Martin Kuchař; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Zajíc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Předmětem diplomové práce „Rekonstrukce žst. Mělník“ je analýza současného stavu železniční stanice Mělník včetně současného a výhledového provozu ve stanici a také okolních souvislostí. Na základě této analýzy dále ...
  • Terminál veřejné hromadné dopravy Zdiby 

   Author: Jakub Švarc; Supervisor: Nováček Ondřej; Opponent: Zajíc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Tato diplomová práce obsahuje popis části projektu prodloužení tramvajové trati: Kobylisy-Zdiby; a to její koncovou část. Cílem této práce je navrhnout dvě varianty ukončení tramvajové trati v terminálu VHD, kde má být ...
  • Zkapacitnění vlečky Důlní závody OKD - žst. Louky nad Olší 

   Author: Drobík Štěpán; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Zajíc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Práce je zaměřena na prověření možnosti navýšení praktické propustnosti úseku tratě vedoucí z vlečkové stanice Karviná-Doly do žst. Louky nad Olší. Celkem bylo navrženo 6 variant řešení. Pro varianty byly ověřeny dynamické ...