Now showing items 1-1 of 1

  • Rekonstrukce železniční stanice Turnov 

   Author: Záruba Jiří; Supervisor: Veliš Miroslav; Opponent: Pinkava Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Tato diplomová práce se věnuje rekonstrukci železniční stanice Turnov. Železniční stanice Turnov je uzlovou stanicí, do které jsou zaústěny tři železniční tratě. Železniční trať ze směru Jičín je zaústěna do samostatného ...