Now showing items 1-3 of 3

  • Možnosti využití dvoukloubových autobusů v systému Pražské integrované dopravy 

   Author: Pavlů Martin; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce zkoumá případné uplatnění dvoukloubových autobusů v PID. Na základě přepravních průzkumu jsou v práci vytipovány nejvytíženější linky, na které by bylo dvoukloubové autobusy vhodné nasadit. U každé ...
  • Opatření pro preferenci autobusů v ulici Vídeňská v Praze 

   Author: Nováček Ondřej; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Opatření pro preferenci autobusů v ulici Vídeňská v Praze" je analýza a návrh úpravy systému preferenčních opatření na Vídeňské ulici v Praze. Cílem je, na základě vyhodnocení průzkumů a zjištění ...
  • Preference autobusů MHD v podmínkách ČR 

   Author: Novotný Vojtěch; Supervisor: Jareš Martin; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)