Now showing items 1-2 of 2

  • Využití systému TramTrain v podmínkách České republiky 

   Author: Velek Petr; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Jareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-28)
   Diplomová práce usiluje o posouzení realizovatelnosti a společenské prospěšnosti v minulosti zhotovených projektů zřízení systému Tram - train k obsluze metropolitních a konurbačních území České republiky. V první části ...
  • Využití systému vlakotramvaje v oblasti mezi Plzní a Plasy 

   Author: Velek Petr; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-11)
   Obsahem diplomové práce je projekt výstavby systému Tram-Train ve spádové oblasti železniční trati č. 160 mezi Plzní a Plasy. Projekt diplomové práce zahrnuje variantní návrh modernizace železniční trati v úseku Plzeň ...