Zobrazují se záznamy 1-20 z 307

  • Porovnání bezbariérovosti veřejného prostoru v Praze a evropských městech 

   Autor: Karolína Kovářová; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Havelka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním bezbariérovosti veřejného prostoru v Praze a evropských městech. Hlavní město Praha, práce porovnává s německým městem Drážďany a Polským městem Vratislav. Cílem této práce je analyzovat ...
  • Studie bezpečnosti dopravy v místní části Pražské předměstí v Jaroměři 

   Autor: Petr Weinelt; Vedoucí práce: Padělek Tomáš; Oponent práce: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou úrovně bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na území místní části Jaroměř – Pražské Předměstí pomocí nástrojů bezpečnostní inspekce pozemních komunikací. Na základě zjištěných ...
  • Návrh bezpečného řešení křižovatky ulic Nárožní a K Vidouli v Praze 13 

   Autor: Petr Vopalecký; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Havelka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh bezpečného řešení křižovatky ulic Nárožní a K Vidouli v Praze 13“ je analýza současného stavu dopravní situace v této oblasti s důrazem na bezpečnost a plynulost provozu, provedení dopravního ...
  • Studie řešení bezpečnosti dopravy v lokalitě "Na Burse" v Benátkách nad Jizerou 

   Autor: Jan Holbus; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Dostál Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Studie řešení bezpečnosti dopravy v lokalitě Na Burse v Benátkách nad Jizerou“ je navrhnutí dopravních řešení prostoru v uvedené lokalitě. Tato dopravní řešení navrhnout na základě zmapování ...
  • Návrh bezpečného řešení křižovatky ulic V Zápolí a Pekárenská v Praze 

   Autor: Michal Kovář; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Nováček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh bezpečného řešení křižovatky ulic v Zápolí a Pekárenská v Praze“ je analýza stávajícího stavu křižovatky v ulicích v Zápolí a Pekárenská a na základě dopravních průzkumů vypracování návrhu ...
  • Řešení dopravní obsluhy prostoru přednádraží v Čelákovicích 

   Autor: Petr Červenka; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Studnička Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Řešení dopravní obsluhy prostoru přednádraží v Čelákovicích“ je na základě mapových podkladů vytvořit návrh organizace nového autobusového terminálu a řešení dopravy v klidu v prostoru před ...
  • Obchvat Horšovského Týna 

   Autor: Lucie Odvodyová; Vedoucí práce: Honc Tomáš; Oponent práce: Lukeš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem této bakalářské práce je navrhnout vlastní řešení vedení obchvatu Horšovského Týna. V první části práce je popsáno řešené území, silnice I/26 a tranzitní doprava. Zároveň je zde zanalyzována současná projektová ...
  • Analýza bezpečnosti pěší dopravy ve městě Sušice 

   Autor: Daniel Mirtl; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Jíšová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Analýza bezpečnosti pěší dopravy ve městě Sušice“ je analyzovat bezpečnost pěší dopravy ve vybraných lokalitách v okolí důležitých pěších cílů, zjistit dopravní proudy pěších, vyhodnotit nehodovost ...
  • Řešení dopravy v klidu a organizace dopravy na sídlištích v Kutné Hoře 

   Autor: Polina Zayats; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Gallia Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Řešení dopravy v klidu a organizace dopravy na sídlištích v Kutné Hoře“ je zhodnotit současný stav dopravy v klidu a organizace dopravy na území sídlišť ve městě Kutná Hora a na základě analýzy ...
  • Návrh nového uspořádání křižovatky v obci Sedlec u Českých Budějovic 

   Autor: Anastázie Ševčíková; Vedoucí práce: Čarská Zuzana; Oponent práce: Truhlářová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh nového uspořádání křižovatky v obci Sedlec u Českých Budějovic“ je zhodnotit současný, respektive dočasný stav křižovatky a dále stanovit nové vhodnější řešení.
  • Variantní řešení autobusového nádraží Humpolec 

   Autor: Tomáš Novotný; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Švarc Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Stručný popis řešené problematiky: Ve městě Humpolec, v okrese Pelhřimov, kraji Vysočina, v České republice se v ulici Okružní nachází dva autobusové terminály. Jeden starší, již zrušený, u kterého je ve špatném technickém ...
  • Modernizace železniční stanice Slaný 

   Autor: Pavel Pechač; Vedoucí práce: Trešl Ondřej; Oponent práce: Javořík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Předmětem bakalářské práce Modernizace železniční stanice Slaný je analýza současného stavu ŽST Slaný, popsání současného a výhledového rozsahu provozu osobní i nákladní dopravy, stanovení hlavních nedostatků a navržení ...
  • Možnosti zkrácení jízdních dob v úseku Tábor - Ražice 

   Autor: Martin Kuchař; Vedoucí práce: Vodák David; Oponent práce: Müller Alan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Předmětem bakalářské práce „Možnosti zkrácení jízdních dob v úseku Tábor – Ražice“ je prověření možností zkrácení jízdních dob na železniční trati č. 201 Tábor – Ražice pomocí analýzy současných technických a provozních ...
  • Veřejná hromadná doprava v Táborské aglomeraci 

   Autor: Pavel Urban; Vedoucí práce: Trešl Ondřej; Oponent práce: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Předmětem bakalářské práce „Veřejná hromadná doprava v Táborské aglomeraci“ je analýza současného stavu veřejné dopravy ve vytyčeném území, v rámci níž jsou nalezeny situace, které v současné době nejsou řešeny vhodně nebo ...
  • Terminál veřejné dopravy v Soběslavi 

   Autor: Václav Táborský; Vedoucí práce: Trešl Ondřej; Oponent práce: Vodák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Předmětem této bakalářské práce je přestavba terminálu veřejné dopravy v Soběslavi. V rámci práce byl analyzován současný a výhledový provozní stav a poptávka po veřejné dopravě v oblasti obsluhované z terminálu. Cílem ...
  • Dopravní obslužnost Rožmitálu pod Třemšínem 

   Autor: Jakub Havelka; Vedoucí práce: Jacura Martin; Oponent práce: Sobota Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Předmětem bakalářské práce „Dopravní obslužnost města Rožmitál pod Třemšínem“ je zanalyzovat stav veřejné dopravy ve městě a na základě této analýzy navrhnout opatření k jejímu zlepšení.
  • Rekonstrukce ŽST Rybník 

   Autor: Tomáš Blahovec; Vedoucí práce: Vodák David; Oponent práce: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Předmětem bakalářské práce „Rekonstrukce ŽST Rybník“ je prověření možností vedení přímých vlaků z Českých Budějovic do Lipna nad Vltavou bez nutnosti jízdy úvratí v ŽST Rybník s ohledem na plánovanou rekonstrukci. Mezi ...
  • Návrh optimalizace terminálu Černý Most 

   Autor: Tomáš Bartoš; Vedoucí práce: Zajíček Jakub; Oponent práce: Vetyška Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh optimalizace terminálu Černý Most“ je analyzovat současný stav terminálu z hlediska jeho dopravního řešení, přívětivosti pro uživatele a celkového uspořádání včetně stručného popisu území ...
  • Optimalizace vedení linek v ose Petřiny - Vypich - Nemocnice Motol 

   Autor: Václav Fišer; Vedoucí práce: Chmela Petr; Oponent práce: Štěpán Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou linkového vedení v řešené oblasti. Jejím cílem je zanalyzovat současný stav vedení městských autobusových linek v oblasti a následně z výsledků této analýzy vypracovat adekvátní ...
  • Optimalizace provozu autobusů v době přechodu mezi denním a nočním provozem 

   Autor: Jan Vébr; Vedoucí práce: Jareš Martin; Oponent práce: Andelek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi zvýšení efektivity provozu autobusové dopravy v Praze. Konkrétně je práce zaměřena na možnosti omezení neproduktivních manipulačních (režijních) jízd a duplicitních spojů v obdobích ...