Now showing items 21-40 of 307

  • Snižování negativních vlivů nákladní dopravy na životní prostředí 

   Author: Kristián Herceg; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Témou bakalářské práce „Snižování negativních vlivů nákladní dopravy na životní prostředí“ je popsat současnou problematiku emisních norem nákladních vozidel, dále pak představit možnosti snížení spotřeby a emisí. Cílem ...
  • MHD v Hradci Králové 

   Author: Roman Lamberský; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Králík Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Předmětem bakalářské práce „MHD v Hradci Králové“ je analýza současného stavu a upozornění na problémové body. Tyto problémové body jsou nadále zpracovávány a je hledáno jejich možné řešení. Výsledkem této práce má být ...
  • Přesun tramvajové smyčky Bílá Hora 

   Author: Jakub Lípa; Supervisor: Zderadička Marek; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Předmětem bakalářské práce Přesun tramvajové smyčky Bílá Hora je vypracování analýzy problematiky stávající tramvajové smyčky, navržení možných variant přesunu, případně její rekonstrukce. Součástí práce je analýza možných ...
  • Zlepšení železničního spojení Březnice – Strakonice 

   Author: Klára Stejskalová; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Jareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh stavebních a provozních úprav, které povedou ke zlepšení železničního spojení na trati Březnice – Strakonice. Úpravy jsou navrženy na základě analýzy stávajícího stavu trati. Součástí ...
  • Provozní koncepce dálkové autobusové dopravy na území Prahy 

   Author: Tomáš Míča; Supervisor: Tittl Lukáš; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-26)
   Předmětem bakalářské práce je prověření možnosti nového uspořádání provozu dálkových autobusových spojů v Praze. Součástí práce je analýza současné dálkové autobusové dopravy odjíždějící z Prahy, včetně terminálů pro její ...
  • Analýza a porovnání organizace, tarifů a informačních a odbavovacích systémů MHD 

   Author: Daria Shchekina; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Předmětem bakalářské práce „Analýza a porovnání organizace, tarifu a informačních a odbavovacích systémů MHD“ je zaměření na vymezení základních pojmů z oboru dopravy, analýza a porovnání charakteristiky systémů MHD v České ...
  • Studie cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice 

   Author: Barbora Jedličková; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Lipl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Předmětem bakalářské práce "Studie cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice" je zhodnotit stávající stav cyklistických tras a vyhledání vhodného vedení cyklistické trasy v úseku Benešov nad Ploučnicí ...
  • Studie bezpečnosti dopravy na páteřních komunikacích v České Skalici 

   Author: Ondřej Ludvík; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Shromáždil Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-13)
   Bakalářská práce se zabývá organizací a zklidněním dopravy na páteřních komunikacích ve městě Česká Skalice a centru města. Cílem této práce je analyzovat veškeré bezpečnostní nedostatky a rovněž navrhnout úpravy Husova ...
  • Úprava křižovatek na jihovýchodním obchvatu města Lovosice (silnice I/15) 

   Author: Michal Šupej; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Předmětem bakalářské práce "Úprava křižovatek na jihovýchodním obchvatu města Lovosice (silnice I/15)" je analyzovat současný stav dopravy na dvou křižovatkách (I/15 X Siřejovická; I/15 X Lukavecká) a na základě této analýzy ...
  • Studie bezpečnosti dopravy v místní části Plzeň – Bory 

   Author: Daniela Götzová; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou úrovně bezpečnosti silničního provozu na území místní části Plzeň - Bory pomocí nástrojů bezpečnostní inspekce pozemních komunikací. Na základě zjištěných bezpečnostních nedostatků ...
  • Bezpečná úprava křižovatky ulice Terezínská se silnicí I/15 v Lovosicích 

   Author: Daniel Deutsch; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Jelínková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Hlavním tématem bakalářské práce je bezpečná úprava křižovatky. Přičemž v prvním kroku byla provedena analýza stávající dopravy. Posléze provedení dopravního průzkumu intenzit křižovatkových pohybů. Pro bakalářskou práci ...
  • Studie zklidňování dopravy v obci Zdiby 

   Author: Pavel Přibyl; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Homolová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   Předmětem bakalářské práce "Studie zklidňování dopravy v obci Zdiby" je analýza současného stavu dopravní situace (včetně dopravního průzkumu) na průtahu silnice III/2424 v obci Zdiby ve Středočeském kraji a vyhledání ...
  • Cyklostezka Moravský Žižkov - Prušánky 

   Author: Iveta Schelleová; Supervisor: Honc Tomáš; Opponent: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce je studie vedení cyklostezky mezi obcemi Moravský Žižkov - Prušánky. V rámci studie byly popsány stávající cyklistické trasy v okolí a byl proveden průzkum na silnici II/423 na zjištění intenzity ...
  • Obchvat silnice I/43 okolo města Lanškroun 

   Author: Vojtěch Žondecký; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Cihlář Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce "Obchvat silnice I/43 okolo města Lanškroun" je zanalyzovat řešenou oblast z dopravního hlediska. Dále pak navrhnout směrové a výškové řešení obchvatu města Lanškroun na základě poznatků z ...
  • Návrh nového uspořádání křižovatky městského průtahu v Pelhřimově 

   Author: Jan Šátek; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Moudrá Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Úkolem bakalářské práce "Návrh nového uspořádání křižovatky městského průtahu v Pelhřimově" je popis aktuálního stavu tříramenné křižovatky částečně vidlicového tvaru v průtahu městem a návrh alespoň dvou nových variantních ...
  • Porovnání a návrh navigačního systému pro zastávky, stanice a přestupní uzly VHD 

   Author: Denis Liutov; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Pušman Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce "Porovnání a návrh navigačního systému pro zastávky, stanice a přestupní uzly VHD" je definování navigačního systému ve veřejné dopravě, jeho porovnání mezi různé městy a v hl. m. Praze.
  • Návrh koncepce cyklistické infrastruktury v Třebíči 

   Author: Aneta Matysková; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Martinek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh koncepce cyklistické infrastruktury v Třebíči“ je zhodnotit současný stav cyklistických komunikací na území města Třebíč a na základě analýzy rozpracovat optimální řešení cyklistické dopravy.
  • Optimalizace řešení dopravy v klidu a docházky dětí do škol v Milovicích 

   Author: Andreas Papadopulos; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Vitouš David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce "Optimalizace řešení dopravy v klidu a docházky dětí do škol v Milovicích" je analýza současného stavu dopravy v klidu v oblasti Mladá, analýza intenzit a charakteristik dopravy poblíž mateřské ...
  • Humanizace prostoru Masarykova náměstí v Žamberku 

   Author: David Hudec; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Nováček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce "Humanizace prostoru Masarykova náměstí v Žamberku" je vypracování více variant ke zlepšení podmínek pro pohyb pěších a cyklistů v celé ploše náměstí a jeho bezprostředního okolí. Dále je práce ...
  • Úpravy křižovatky silnic I/56 a III/46611 v Ostravě - Petřkovicích včetně okolí 

   Author: David Bortel; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Čepa Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Předmětem bakalářské práce "Úpravy křižovatky silnic I/56 a III/46611 v Ostravě - Petřkovicích včetně okolí" je analýza současné dopravní situace v dané oblasti s důrazem na bezpečnost a plynulost dopravy, provedení ...