Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 21-40 z 232

  • Optimalizace cyklotras a cyklistických komunikací v Havlíčkově Brodě 

   Autor: Peřina Marek; Vedoucí práce: Kumpošt Petr; Oponent práce: Čepa Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Předmětem bakalářské práce "Optimalizace cyklotras a cyklistických komunikací v Havlíčkově Brodě" je analyzovat stávající stav cyklistických tras a komunikací pro cyklisty v Havlíčkově Brodě a to i včetně dopravně - ...
  • Uspořádání Wágnerova náměstí v Berouně s ohledem na nevhodnou stávající situaci 

   Autor: Hruška Michal; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Jerling Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Uspořádání Wagnerova náměstí v Berouně s ohledem na nevhodnou stávající situaci" je analýza současného stavu a uspořádání Wagnerova náměstí v Berouně a na základě provedeného dopravního průzkumu ...
  • Řešení podmínek pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace v Děčíně 

   Autor: Pokorná Eva; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Cílem této práce je zmapovat město Děčín z hlediska bezbariérovosti. V oblasti Děčín byla vybrána nejzajímavější místa, která lidé navštěvují. Výsledkem této práce, by měly být nově navržené trasy s bezbariérovým přístupem ...
  • Studie části cyklistické trasy D v Ostravě 

   Autor: Rubač Michal; Vedoucí práce: Šilar Jan; Oponent práce: Cach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Studie části cyklistické trasy D v Ostravě" je popis koncepce cyklistické dopravy města Ostravy a následná analýza vybraného území, konkrétně části místní komunikace 17. listopadu, a to z hlediska ...
  • Zklidnění vybraných místních komunikací v oblasti Starého Hloubětína 

   Autor: Matějček Jakub; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Cach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Zklidnění vybraných místních komunikací v oblasti Starého Hloubětína" je analýza stávající dopravní situace na ulici Vaňkova a na základě dopravních průzkumů vypracovat návrh optimalizace šířkového ...
  • Modernizace železničního uzlu Česká Třebová 

   Autor: Maixnerová Martina; Vedoucí práce: Vaněk Martin; Oponent práce: Javořík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Modernizace železničního uzlu Česká Třebová" je technický popis stanice se zaměřením na osobní dopravu a analýza jejího dopravního významu v železniční síti České republiky. Důležitým tématem ...
  • Studie řešení křižovatky v Jihlavě 

   Autor: Zachariášová Kamila; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Dvořák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Předmětem a cílem této bakalářské práce "Studie řešení křižovatky v Jihlavě" je provést analýzu stávajícího stavu, navrhnout nové řešení na dané křižovatce a závěrem navrhnuté varianty zhodnotit a doporučit nejvhodnější ...
  • Analýza vývoje obchvatu města Volyně 

   Autor: Krumpová Radka; Vedoucí práce: Honc Tomáš; Oponent práce: Husák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza vývoje obchvatu města Volyně" je analyzovat současný stav průtahu silnice I/4 městem. Dále pak popsat a porovnat vybrané varianty vedení obchvatu a poté z nich vybrat tu nejvhodnější.
  • Studie řešení křižovatky v Přerově 

   Autor: Králíčková Lenka; Vedoucí práce: Kočárková Dagmar; Oponent práce: Michková Vlasta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem této bakalářské práce je studie analyzování dopravy v oblasti křižovatky ulic Bří Hovůrkových x Ztracená x 9. května x U Hřbitova v Přerově. Práce popisuje širší dopravní vztahy, stávající stav křižovatky a je ...
  • Obchvat města Vyškova - přeložka II/431 

   Autor: Müller Filip; Vedoucí práce: Kučera Tomáš; Oponent práce: Kapal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce je vypracování studie přeložky silnice II/431, jejíž průtah v současnosti vede městem Vyškov, a její napojení na plánovaný západní dálniční přivaděč. Součástí práce je rovněž přeložka dotčené ...
  • Návrh úprav průtahu silnice III/2411 v Uněticích 

   Autor: Vitouš David; Vedoucí práce: Kumpošt Petr; Oponent práce: Ibl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-18)
   Předmětem bakalářské práce "Návrh úprav průtahu silnice III/2411 v Úněticích" je analýza stávajícího stavu dopravní situace na průtahu obcí Únětice a na základě této analýzy a vyhodnocení dopravního průzkumu navrhnout ...
  • Umístění přestupního terminálu veřejné dopravy v Karlových Varech 

   Autor: Maléř Čeněk; Vedoucí práce: Novotný Vojtěch; Oponent práce: Hájek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem této bakalářské práce je najít optimální podobu přestupního bodu veřejné dopravy v Karlových Varech, respektive vybrat z navržených variant řešení tu nejvhodnější pomocí speciálního hodnotícího nástroje v podobě ...
  • Možnosti úprav žst. Tatranská Lomnica 

   Autor: Matta Lukáš; Vedoucí práce: Javořík Tomáš; Oponent práce: Parchanská Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
   Predmetom bakalárskej práce je rekonštrukcia železničnej stanice Tatranská Lomnica nachádzajúca sa na území Slovenskej republiky s cieľom zlepšenia zariadení pre prepravu cestujúcich a zvýšenie bezpečnosti prevádzky. Boli ...
  • Analýza dopravního řešení Benátek nad Jizerou 

   Autor: Zejval Vojtěch; Vedoucí práce: Svetlík Marián; Oponent práce: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Analýza dopravního řešení Benátek nad Jizerou" je provedení analýzy dopravní obslužnosti města Benátky nad Jizerou a jeho okolí, její zhodnocení a poté prověření možnosti optimalizace autobusového ...
  • Řešení pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace v České Lípě 

   Autor: Háša Matěj; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Johanidesová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Cílem této bakalářské práce ,,Řešení pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace v České Lípě" je analýza současného stavu bezbariérových cest ve městě Česká Lípa. Na základě zjištěných nedostatků, navrhnout ...
  • Provozní koncepce železniční trati Ústí nad Labem - Bílina 

   Autor: Oulický Jakub; Vedoucí práce: Javořík Tomáš; Oponent práce: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Provozní koncepce železniční trati Ústí nad Labem - Bílina", je analyzovat současný stav železniční tratě Ústí nad Labem - Bílina s ohledem na její význam v Ústeckém kraji. Na základě této analýzy ...
  • Řešení křižovatky a dopravy v klidu na sídlišti Skřivánek v Ústí nad Labem 

   Autor: Ondřichová Anna-Marie; Vedoucí práce: Čarský Jiří; Oponent práce: Plánková Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Řešení křižovatky a dopravy v klidu na sídlišti Skřivánek v Ústí nad Labem" je analyzovat současný stav organizace dopravy na sídlišti Skřivánek s důrazem na dopravu v klidu a na provoz na ...
  • Vliv silničního okruhu na životní prostředí v městské části Praha - Suchdol 

   Autor: Nováková Karolína; Vedoucí práce: Neubergová Kristýna; Oponent práce: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce je posouzení silničního okruhu a jeho vliv na životní prostředí v městské části Praha - Suchdol. Obsahem práce je zhodnocení silničního okruhu v severní části Prahy, úvod do jeho historie, popis ...
  • Zlepšení přestupních vazeb VHD v úseku Obchodní dům Prior - 1. náměstí v Mostě 

   Autor: Frýba Ondřej; Vedoucí práce: Pušman Vladimír; Oponent práce: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem práce "Zlepšení přestupních vazeb VHD v úseku Obchodní dům Prior - 1. náměstí Most" je analýza přestupních vazeb v přestupních uzlech OD Prior a 1. náměstí. Na základě této analýzy budou navrhnuty úpravy přestupních ...
  • Dopravně zklidňovací opatření pro bezpečnou cestu do školy v Praze-Ďáblicích 

   Autor: Peterka Michal; Vedoucí práce: Čarská Zuzana; Oponent práce: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem bakalářské práce "Dopravně zklidňovací opatření pro bezpečnou cestu do školy v Praze-Ďáblicích" je navrhnout stavební a dopravně zklidňovací opatření vedoucích k minimalizaci pravděpodobnosti vzniku dopravní ...