Recently added

Now showing items 21-40 of 237

  • PETRŽALKA 

   Author: Tomáš Gelien; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Halada Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Čítanie Bratislavy, analýza mesta. Pochopenie kvalít sídliska Petržalka, mesta v meste pre 120 tisíc ľudí, ktoré zostalo v stave trvalého provizória. Mapovanie procesov generovaných na základe potrieb mesta. Projekt je ...
  • PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA 

   Author: Kristýna Trpkošová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Vávra David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Diplomová práce se zabývá aktuálně probíhající reformou psychiatrické péče. Cílem reformy je přesun osob s psychickým onemocněním z velkých ústavů do menších komunitních center s malou spádovou oblastí, tzv. center duševního ...
  • KLADNO - KONVERZE CIHELNY V AREÁLU BÝVALÉ VOJTĚŠSKÉ HUTI 

   Author: Václav Pošmourný; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Rys Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Předmětem diplomové práce je konverze cihelny v areálu bývalé Vojtěšské huti / Huti Koněv v Kladně a návrh výzkumného centra hydroponických technologií. Projekt zkoumá možnosti adaptace původních výrobních hal a reaguje ...
  • ČERCHOV 

   Author: Eliška Morysková; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Poldauf Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Historicky byl Čerchov vyhlášeným lyžařským a turistickým střediskem důležitým pro celou republiku. Navazuji na dobu jeho úspěchu a snažím se místu poškozenému válkami navrátit energii. Čerchovu, jakožto nejvyššímu vrcholu ...
  • KNIHOVNA UNIVERZITY KARLOVY 

   Author: Andrea Tůmová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Kolíbal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Navrhovaná knihovna na Albertově je branou do světa vědomostí, branou do světa univerzitního kampusu, místem setkávání, místem soustředění, místem otevřených dveří a místem náhod ukrytým za zdí vyskládanou z kamenných knih.
  • ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA SLIAČ 

   Author: Terézia Turčanová; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Kynčl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Cílem projektu je návrh novostavby Základní umělecké školy Sliač na pozemku původní budovy, která byla vyhodnocena jako nevyhovující. Návrh reaguje na daný kontext svou hmotou i stavebním programem. Ten je znatelně rozšířený ...
  • VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - KRÁSNO 

   Author: Jakub Odstrčil; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Kotas Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Po rozsáhlých asanacích z dob minulého režimu je struktura kompaktního a rostlého města nevratně poškozena. Zatížená dopravní tepna procházející středem města neumožňuje dostatečné příčné provázání. Podél této hlavní osy ...
  • DOSTAVBA MĚSTSKÉHO BLOKU V OPAVĚ 

   Author: Matěj Kulhavý; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Šarochová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Tématem je dostavba městského bloku v centru Opavy. Navrácení hustoty zástavby a rezidenční atraktivity. Čitelně hierarchizovat veřejný prostor pomocí nově vzniklé zástavby a vhodně zvolených funkcí. Zamezení rozptylu ...
  • DOSTAVBA MĚSTSKÉHO BLOKU V OPAVĚ 

   Author: Bažová Vendula; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Alinče Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Dostavba a ucelení městského bloku definovaného ulicemi Olbrichova, Čapkova, Olomoucká a náměstím Republiky v Opavě. Dostavovanými objekty jsou bytové domy a hotel.
  • DOSTAVBA BLOKU PRAHA - SMÍCHOV 

   Author: Macháčková Jolana; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Hučíková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Projekt se zabývá řešením nedokončeného bloku na pražském Smíchově v ulici V Botanice. Cílem projektu bylo vytvoření návrhu, který bude v souladu s urbanistickými a architektonickými podmínkami v území, a doplnění prostředí ...
  • BYDLENÍ PRO SENIORY V KUTNÉ HOŘE 

   Author: Androvičová Júlia; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Krýzl Jonáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Práca rieši územie u nedostavaného kláštora v Kutnej Hore. Jeho záhrada je znehodnotená vybudovaním mestského obchvatu. Návrh symbolicky dotvára hmotu kláštora stromami. To vymedzuje priestor pre nový kutnohorský blok, ...
  • DOPLNĚNÍ MĚSTSKÉ STRUKTURY- KUTNÁ HORA 

   Author: Kuželka Aleš; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Valouch Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Centrum Kutné Hory se postupně vylidňuje a stává se z něj jen turistická kulisa. Společnost tíhne k životu v rodinném domě za městem. Existuje způsob, jak tento trend zastavit a udržet tak centrum města obydlené a živé? ...
  • DOPRAVNÍ TERMINÁL VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 

   Author: Gilar Petr; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Vašut Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Jedná se o koncepční rozvahu - nástin budoucího možného vývoje dopravního terminálu a přiléhajícího území tzv. "Křižanovy pily". Práce se snaží poukázat na komplexnost problematiky ve vztahu k městu jako celku.
  • ADMINISTRATIVNÍ DŮM NA MANINÁCH 

   Author: Malchenko Kyrylo; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Holna Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Coworkingové prostory v dnešní době neustále ziskávají na popularitě. Problematikou tohoto projektu je vytvoření optimálních podmínek pro člověka pracujícího v kanceláři. Tento projekt předpokládá návrh samostatné budovy, ...
  • NÁBŘEŽÍ POD URPÍNOM 

   Author: Piterková Magdaléna; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Morovčík Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Témou práce je nájdenie nového vzťahu mesta Banská Bystrica a rieky Hron. Mesto postupným regulovaním, premiestnením hlavného meandru a umiestnením rýchlostnej cesty I66 medzi historické jadro a tok, o rieku a spojenie s ...
  • FILHARMONIE NA VLTAVSKÉ 

   Author: Seimlová Anna; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Saitl Dominik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Návrh budovy filharmonie a jejího bezprostředního okolí v transformačním území Holešovice - Bubny.
  • SUPERBLOK MALOVANKA 

   Author: Suchý Jiří; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Šarochová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Projekt DP je rozdělen na dvě části. Hlavním úkolem první urbanistické části je přeměna území v okolí tramvajových točen na Malovance. Projekt stanovuje koncept zástavby navazující na stávající urbanistické struktury i ...
  • NOVÉ DIVADLO PRO JINDŘICHŮV HRADEC 

   Author: Šebek Matěj; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Revize dosud zachovalé ale zneuctěné zahrady bývalého františkánského kláštera v Jindřichově Hradci. Místo pro nové městské divadlo bez stálého souboru. Strohá forma utvářená historickou strukturou zahrady v sobě ukrývá ...
  • OPAVA - HORNÍ NÁMĚSTÍ 

   Author: Švehla Jiří; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Sládek Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Předmětem práce je návrh nové zástavby v centru města Opavy. Cílem řešení je zejména navrhnout urbanistickou strukturu vhodnou pro danou lokalitu a najít adekvátní funkční využití staveb posilující potenciál stagnujícího ...
  • SPORTOVNÍ CENTRUM S BAZÉNEM NA ROHANSKÉM OSTROVĚ 

   Author: Procházková Nikola; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Dvořák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním tématu sportovně-relaxačního centra s bazénem v širším centru Prahy. Cílem projektu je vytvořit různorodou nabídku sportovních aktivit pro nejširší veřejnost a podpořit rekreační ...