Recently added

Now showing items 1-20 of 299

  • Polyfunkční dům, Děčín 

   Author: Laceková Eva; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Polyfunkční dům s obchodním parterem.
  • Galerie pro Děčín 

   Author: Völfl Zdeněk; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Merta Dan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Návrh univerzálních výstavních prostor ve městě Děčíně v těsné blízkosti zámku a barokního kostela sv. Kříže respektující a doplňující urbanismus města a vytvářející nové centrum kultury v Děčíně.
  • Věžová bytovka 

   Author: Dmitriev Stanislav; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Slabá Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Navržena věžová bytovka, která se nachází na ulice Sanderová ST, Praha 7, Holešovice. Cílem návrhu je návrhnout bytovou dominantu poloostrovu
  • Vinné sklípky, Pařížská 

   Author: Krídlová Adela; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Hilský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Na piazzettu mezi ulicemi Parížská, Bílkova a Elišky Krásnohorské v Praze 1 navrhuji objekt vinných sklípků. Jedná se o podzemní stavbu o jednom podzemním podlaží uskočeném do dvou výškových úrovní. Dvoupodlažní podzemní ...
  • Muzeum paroplavby 

   Author: Domoráková Rozálie; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Straka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Účelem objektu, který se nachází na cípu holešovické přístavní kosy, je prezentace historie pražské paroplavby a lodí samotných. Kromě stálé expozice sestávající z vystavených parníků ve velké hale a jednoho kolesového ...
  • Kontemplativní centrum, Bélapálfalva, Maďarsko 

   Author: Kender Jakub; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Paňák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Zachování původních základů kláštera vyzvednutím lehké, dřevěné konstrukce na mikropilotách se stalo konceptem celého návrhu. Materiálové a dispoziční řešeni vychází z historie klášterní architektury a zvyků cisterciáckého řádu.
  • Bytový dům s obchody 

   Author: Lichý Norbert; Supervisor: Rothbauer Zdeněk; Opponent: Šarochová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Holešovický přístav, místo s industriálním nádechem. Proudící Vltava. Poloostrov. Exkluzivní místo k vytvoření nové lokace pro bydlení, komerci, služby a administrativu. Navržený bytový objekt se snaží maximálně využít ...
  • Administrativní budova, Ruzyně 

   Author: Smolyaninova Anastasiya; Supervisor: Lampa Radek; Opponent: Abt Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Projekt je součastí atelierového návrhu pro nový urbanistický plan zpracovaný pro Letiště Václava Havla v Praze. Jedná se o samostatně stojicí administrativní budovu určenou k pronajmu. Budova má 5 nadzemních podláží, Z ...
  • Kongresové centrum, Pařížská 

   Author: Tomášek Jakub; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Švehlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Kongresové centrum se nachází na ulici Pařížská v Praze, Staré Město. Objekt má 2 podzemní podlaží a 7 nadzemních podlaží. V 1.NP a 2.NP se nachází kavárna a její zázemí. Součásti parteru je náměstí, které je částečně kryté ...
  • Základní umělecká škola, Hradiště 

   Author: Zatloukalová Eliška; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Základní umělecká škola se nachází na nově navržené ulici ve východní nezastavěné části obce Hradiště s přímou vazbou na Písek. Je součástí širší urbanistické koncepce, vypracované ATC v zimním semestru 2017/2018. Sleduje ...
  • Hostinec U kaštanu 

   Author: Vymětalíková Hana; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Novotný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Restaurace na historické návsi v Písku - Hradišti s vlastním uzavřeným dvorem a zahradou jako doplnění původní zástavby a propojení původního s novým na místě bývalého statku / dvora
  • Památník tří odbojů 

   Author: Kožej Branislav; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Kadlecová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Zadanie vytvoriť pamätník troch odbojov na starom opustenom statku rodiny, ktorá je obeťou všetkých týchto odbojov, a ktorej člen zadal túto úlohu, bola pre mňa veľká výzva a nenahraditeľná skúsenosť, ktorej som sa snažil ...
  • Centrum alternativního divadla a filmu 

   Author: Kristýnková Natálie; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Táborský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh kulturního centra v Pařížské ulici. Navržené urbanistické řešení reaguje na charakter okolní zástavby, uzavírá Pařížskou ulici a zároveň vytváří vlastní prostor pro budovu divadla.
  • HUB Hradiště 

   Author: Křenková Sylvie; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Novotný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Předmětem bakalářské práce je vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení architektonické studie startovního pracovního centra - "hub" - ve vesnickém prostředí jako odpověď na pracovní a prostorové alternativy.
  • Studentské komunitní centrum, Pařížská 

   Author: Lašek David; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Kalhous Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh Studentského komunitního centra na Pařížské ulici. Návrh zkoumá otázku současné architektury v kontextu historického města.
  • Dům v Chotkově ulici 

   Author: Drda Lukáš; Supervisor: Hradečný Tomáš; Opponent: Holubová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Cílem práce bylo umístit stavbu na komunikaci Chotkovy ulice. V minulosti tu stála brána a my tak obnovujeme starý urbanismus. Pro objekt byla zvolena funkce turistického centra, kde se soustředí veškeré potřebné služby ...
  • Domov pro seniory a denní stacionář 

   Author: Roeselová Sára; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Hejda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Objekt domova pro seniory a denního stacionáře se nachází v nově navrhovaném území mezi centrální částí města Písek a jednou z jeho okrajových čtvrtí, dříve vsí Hradiště. Jedná se o budovu spojující několik funkcí orientovaných ...
  • Kulturní dvůr, Hradiště 

   Author: Matisová Silvia; Supervisor: Cikán Miroslav; Opponent: Holna Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Kultúrny dom-dvor je miesto pre stretávanie Hradišťanov, ktoré Hradišťu, mestskej časti Písku, doteraz chýbalo. Poskytuje Hradišťanom občiansku vybavenosť v podobe knižnice a multifunkčnej spoločenskej sály. Vytvára novú ...
  • Knihovna, Pařížská 

   Author: Mikšovský Jonáš; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Kubíček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Novostavba knihovny je situovana v Praze ve Starem Meste v Parizske ulici na piazzette pred hotelem Intercontinental. Stavba se sklada z 10 nadzemnich a 2 podzemnich podlazi. V prizemi a 2.NP se nachazi kavarna a vstup do ...
  • Cisterciácký klášter Belapátfalva 

   Author: Rejsková Kristýna; Supervisor: Stempel Ján; Opponent: Kolíbal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   V návaznosti na dřívější náplň a fungování místa navrhuji ke stávající stavbě kostela novostavbu kláštera pro malou komunitu mnichů, s křídlem určeným pro denní pobyt hostů. Návrh je hmotově i dispozičně inspirován původní ...