Now showing items 1-20 of 92

  • Bydlení, Podbělohorská 

   Author: Ondřej Zgraja; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Světlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Na místě, které svojí strukturou připomíná spíše periferii města, ale na periferii neleží, hledám vhodný typ bydlení za daných podmínek – místo ve svahu, v řídce zastavěném území, obklopené různorodou výhodami i nevýhodami ...
  • Poliklinika Vyšehrad 

   Author: Eliška Podpěrová; Supervisor: Kolařík Radek; Opponent: Volák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Závěrečná práce řeší objekt polikliniky Vyšehrad, která se nachází v Praze 4 v Nuslích. Jedná se o budovu jednoduchou, sterilně vypadající, plnící svou funkci. Objekt je obdélníkového půdorysu s vnitřním atriem. Má jedno ...
  • Bydlení u Grébovky 

   Author: Sandro Nanič; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Sidej Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Na pomezí nejstarší části Vršovic a Vinohrad, u parku Grébovka, se v současnosti nachází opuštěná parcela přilehlá ke slepé fasádě sousedícího domu z počátku 20. století. Tento jasně nedokončený pás domů, na hranici městské ...
  • Administrativní budova, Jablonec 

   Author: Kristina Seminog; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Chuchlík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Návrh řeší prázdnou parcelu ve městě Jablonec nad Nisou. Pudorysny tvár administrativní budovy je dán okolní zástavbou. V přízemí jsou obchod kancelářských spotřeb a vstupní recepce, patra mají jenom administrativní finkci
  • Bydlení, Podbělohorská 

   Author: Lukáš Radda; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Podráský Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Podoba zahradního města 21. století na území Prahy 5 pod Strahovským kopcem. Řešené území by se mělo stát přirozenou součástí svého prostředí a zároveň toto místo posílit. Sedm solitérních bytových domů s charakterem ...
  • Základní umělecká škola - Kongresové centrum Praha 

   Author: Petr Preis; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Petrák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Cílem práce bylo navrhnout objekt základní umělecké školy, která by společně se svým obchodním parterem a vedlejší budovou galerie moderního umění uzavřela a oživila volný prostor před Kongresovým centrem Praha. Vzhledem ...
  • Bydlení, Podbělohorská 

   Author: Jessica Kleistnerová; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Sedlák Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Možná právě hledání zahradního města a jeho významu dokáže dát odpověď k otázce, proč se lidé stěhují z měst. Lokalita dostatečně blízká centru poskytuje jednoduché propojení s městem, ale zároveň je od něj vzdálena natolik, ...
  • Bytový dům Kongresové centrum, Praha 

   Author: Dominika Krejčíková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Lukeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Předmětem bakalářské práce je návrh sekce bytového domu, s aktivním parterem, nacházejícím se u Kongresového centra Praha.
  • Bytový dům, Horní Jiřetín 

   Author: Jonáš Klvaň; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Šedý Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Cílem bylo vytvořit moderní obytnou budovu, která odkazuje svým výrazem na historii kraje a okolní podmínky. Hrubou hmotou jde sice o jednoduchý, až vesnický, dům se šikmou střechou, ale uvnitř nabízí moderní a příjemné ...
  • Bydlení u Grébovky 

   Author: Lukáš Foltýn; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Světlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Grébovka leží na rozhraní Vinohrad a Vršovic, na prudkém terénním zlomu, pomezí dvou světů. Území je různorodou mozaikou historického těžiště Vršovic s fragmentem původní vesnické zástavby. Tři obytné domy svírající dvůr ...
  • Bydlení u Grébovky 

   Author: Filip Cingel; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Sedlák Matyáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Nacházíme se na rozhraní bývalé vesnické struktury starých Vršovic a městské struktury Vinohrad. Bloková zástavba nahrazuje rostlou. Stejný osud potkává malý domek ve svahu. Na jeho místo přichází městský dům sledující ...
  • Bydlení u Grébovky 

   Author: Lucie Černá; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Rosenová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-03)
   Nejstarší osídlená část Vršovic – bývalá vesnice. Proluka mezi ulicemi Na Královce a Košická s výškovým rozdílem čtyř pater, která navazuje na holý štít řadové zástavby a exteriérové schodiště spojující tyto dvě ulice. ...
  • Bydlení u Grébovky 

   Author: Miroslav Slezák; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Jsme v nejstarší osídlené části Vršovic. Dřív zde byla vesnice a pár domů se z té doby ještě dochovalo, ale postupně je pohlcuje městská bloková zástavba. Podobně to bude i s tím domečkem, který stojí na místě, kde navrhuji. ...
  • Architektonické centrum, Jablonec 

   Author: Dominika Procházková; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Torkoniaková Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Navržené architektonické centrum dotváří náměstí v Jablonci nad Nisou. Budova se skládá z komerčních prostor, kavárny, dvoupodlažního sálu a kanceláří.
  • Bytový dům, Jablonec 

   Author: Šimon Kmet; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Urban Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Novostavba do proluky v městském bloku jako prostor pro vytvoření přidané hodnoty v těsném sousedství perspektivního náměstí. Bytový dům ve vztahu ke kontextu a prostědí Jablonce nad Nisou, města s vlastní historií a ...
  • Bydlení u Grébovky 

   Author: Marie Harigelová; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Ptáček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Hledání vztahu mezi architekturou a jejím prostředím. Má-li dům být součástí svého prostředí a prostředí součástí domu, je nezbytné mít skleněné domy, jak nás to učí 20. století? Nešlo by to i jinak?
  • Národní knihovna 

   Author: Michal Liska; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Benediktová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Místo pro novou budovu Národní knihovny volím na břehu Vltavy na místě dnešního parku Lannova. V úpravách parcely vycházím ze studie ateliéru AOC. Doprostřed domu umisťuji 10 000 000 svazků, které obaluji ostatními provozy, ...
  • Bytový dům, Jablonec 

   Author: Daria Kovaleva; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Chuchlík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Snažila jsem se vytvořit stavby, které by pasovaly do okolí Jablonce nad Nisou, zároveň by měly být vevnitř moderní a plnit všechny požadavky na nové bydlení. Jedna stavba se nachází na Horním náměstí, druhá v ulici Máchová. ...
  • Bydlení u Grébovky 

   Author: Kryštof Jireš; Supervisor: Kuzemenský Michal; Opponent: Havlová Magdalena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Anotace (česká): Bytový dům přirozeně zapadající do rozmanitého charakteru historických Vršovic. Dům členitý a střídmý přinášející uživateli zážitek z blízkosti přírody a parku Grébovka, rámující už teď obdivuhodný výhled. ...
  • Bytový dům Milada 

   Author: Marek Polášek; Supervisor: Plicka Ivan; Opponent: Materna Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   V bakalářské práci navrhuji městský dům u jezera Milada v Trmicích. První nadzemní podlaží je navrženo pro obchody, ostatní čtyři podlaží jsou určena k bydlení. Součástí projektu je soukromý park, který je určen obyvatelům ...