Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení množství hliníku v potravinách pomocí neutronové aktivační analýzy 

   Author: Sladký Vítek; Supervisor: Rataj Jan; Opponent: Klupák Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Diplomová práce řeší problematiku stanovení množství hliníku v potravinových vzorcích respektující český potravinový spotřební koš. K vyhodnocení byla provedena neutronová aktivační analýza využívající instrumentace dostupné ...