Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza přechodových stavů v tlakovodních reaktorech typu VVER 

   Author: Jantač František; Supervisor: Frýbortová Lenka; Opponent: Hejzlar Jonathan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-10)
   Práce se zabývá přechodovými procesy pro tlakovodní reaktory typu VVER a na základě sestavených modelových úloh demonstruje rozdíly mezi chováním aktivní zóny při vybraných přechodových procesech u reaktorů VVER-440 a ...
  • Využití paliva na bázi TRISO částic v lehkovodních reaktorech 

   Author: Matoušek Jiří; Supervisor: Frýbortová Lenka; Opponent: Lovecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato diplomová práce je zaměřena na využití paliva s TRISO částicemi v lehkovodních reaktorech. V rámci práce je popsáno palivo FCM, pro které byl vytvořen model palivového souboru ve výpočetních kódech Serpent a HELIOS. ...