Now showing items 1-2 of 1

    Nanoparticles,(localized) surface plasmon polaritons,(localized) surface plasmon resonance,quasistatic approximation,Mie theory,FDTD,FDTD Solutions (1)
    Nanočástice,(lokalizované) povrchové plazmony polaritony,(lokalizovaná) povrchová plazmonová rezonance,kvazistatická aproximace,Mieho teorie,Fanova rezonance,FDTD,FDTD Solutions (1)