Now showing items 1-6 of 6

  • Charakterizace tepelných toků v okrajovém plazmatu tokamaku COMPASS v plazmatech s módem vysokého udržení 

   Author: Jan Hečko; Supervisor: Komm Michael; Opponent: Faitsch Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-20)
   Výzkum tepelných toků v okrajovém plazmatu je důležitý pro předpověď materiálové zátěže v budoucích fúzních zařízeních včetně tokamaku ITER. Profil tepelného toku je možné charakterizovat tzv. útlumovou délkou, jejíž ...
  • Rychle rozmítaný divertor potlačující tepelné pulzy v tokamacích 

   Author: Samuel Lukeš; Supervisor: Horáček Jan; Opponent: Albanese Raffaele
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Navzdory tomu, že magneticky udržená termonukleární fúze je díky nově budovaným a plánovaným reaktorům stále realističtější, jedna z osmi zbývajících výzev, přežití tepelného štítu chránící vakuovou komoru reaktoru (tvaru ...
  • Simulace chování tepelného štítu divertoru z tekutých kovů tokamaku COMPASS Upgrade 

   Author: Jan Čečrdle; Supervisor: Horáček Jan; Opponent: Van Oost Guido
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-20)
   Problém přehřívání první stěny fúzních zařízení, je cílem výzkumu již několik desetiletí. Řešení tohoto problému, které by bezpečně splňovalo veškeré přísné požadavky, stanovené vysokou specificitou a citlivostí prostředí ...
  • Studium okrajového plazmatu v tokamacích pomocí pokročilých elektrických sond 

   Author: Petr Mácha; Supervisor: Svoboda Vojtěch; Opponent: Podolník Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato práce se zabývá studiem okrajového plazmatu v tokamacích pomocí pokročilých elektrických sond. V první a druhé kapitole je čtenáři poskytnut teoretický úvod do základních pojmů z fyziky okrajového plazmatu, elektrických ...
  • Ubíhající elektrony v tokamacích a jejich detekce segmentovanými křemíkovými detektory 

   Author: Sergei Kulkov; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kulhánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Relativistické ubíhající elektrony (RE) jsou považovány za nebezpečné v prostředí tokamaků, jelikož nesou velké energie, kterou mohou deponovat v komponentách vakuové komory a poškodit je, pokud nejsou udrženy. Proto je ...
  • Vývoj nové diagnostiky ubíhajících elektronů na bázi křemíkových stripových detektorů 

   Author: Marek Tunkl; Supervisor: Marčišovský Michal; Opponent: Kulhánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem nové diagnostiky unikajících elektronů na tokamaku GOLEM. Nejprve byla vytvořena simulace v toolkitu Geant4, ve které byl studován vliv zpětného rozptylu ubíhajících elektronů na ...