Now showing items 1-1 of 1

  • Tepelné a netepelné projevy interakce laserového záření s pevnou látkou 

   Author: Zuzana Kuglerová; Supervisor: Juha Libor; Opponent: Pína Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-20)
   Diplomová práce se zabývá interakcí laserového záření s pevnou látkou a jejími tepelnými a neteplenými projevy. V teoretické části jsou shrnuty poznatky o mechanizmech poškození materiálu ozářeného intenzivními XUV/rtg. ...