Now showing items 1-1 of 1

  • Studium produkce půvabných mesonů v experimentu STAR 

   Author: Zuzana Moravcová; Supervisor: Bielčík Jaroslav; Opponent: Trzeciak Barbara
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-08)
   Štúdium kvark-gluónovej plazmy, hustej a horúcej jadrovej hmoty, v ktorej sa nachádzajú dekonfinované kvarky a gluóny, patrí medzi hlavné ciele Relativistického urýchľovača ťažkých jadier v Brookhavenskom národnom laboratóriu. ...