Now showing items 1-1 of 1

  • Polynomiální integrabilita a superintegrabilita s elektromagnetickým polem ve speciální relativitě 

   Author: Tereza Lehečková; Supervisor: Šnobl Libor; Opponent: Tyc Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   Tato práce se zabývá speciálně relativistickou polynomiální (super)integrabilitou jednočásticových systémů s elektromagnetickým polem v hamiltonovské formulaci. Nejprve shrnuje různé možnosti hamiltonovského popisu, tj. ...